Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

 

 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στρδο ‘’ΒΙΔΕΛΛΗ’’

Λεωφόρος Δωδώνης 39,

ΤΚ 45221

email:espeep2012@gmail.com

Ιωάννινα, 12 Ιαν 2021

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ   

          

                    

            

            Η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου ενημερώνει τα μέλη της ότι  δυνάμει του άρθρου 72 παρ.1 του Ν. 4756/2020 (ΦΕΚ Α' 235/26.11.2020) παρατείνεται η θητεία των οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων μέχρι 30.6.2021, εφόσον είτε έληξε από την 11η.6.2020 και εφεξής είτε λήγει για πρώτη φορά ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είτε έχει ήδη παραταθεί με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (A΄ 76), το άρθρο 28 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και το άρθρο 25 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177). 

           Ως εκ τούτου, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει την θητεία του και εκπροσωπεί νομίμως την Ένωσή μας. Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση που καταστεί δυνατή η διενέργεια αρχαιρεσιών σε χρόνο προ της 30ης Ιουνίου 2021, θα ενημερωθείτε άμεσα .Τέλος ενημερώνουμε ότι λόγω των παραπάνω λόγων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 αναβάλλεται και η Τακτική Γεν. Συνέλευση της Ένωσης.  

 

   Ο  ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ 2021…

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

Πρόεδρος

 

Θεοδώρου Γεώργιος

Ταγματάρχης (ΠΖ)

6937453787

 

 

-Ο-

Γενικός Γραμματέας

 

Στρατσιάνης Παναγιώτης

                     ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ)

6936563126

Friday the 16th. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons