Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

Στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνηση,κ. Αρβανίτη Βασιλεία  Βούλγαρη 38, Θεσσαλονίκη 54248 T+ 2310 331033 / 2310 383200  HΡΩΝ

Η ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ  ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ  ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ 

Sunday the 22nd. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons