Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τηλ: 2106598- 278, 282, 285

Αθήνα, 26 Απριλίου 2021

Σελίδες: Μία (1)

 

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Χρήστο Γκόκα

ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΕΘΑ

ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΦΕΘΑ

ΥΠΕΘΑ/Γενικός Γραμματέας

ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ

ΥΠΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ.: Αναφορά 2141/24-03-2021 της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χρήστος

Γκόκας με θέμα «Tαυτότητες στρατιωτικού προσωπικού», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας έχει ήδη προβεί στις δέουσες ενέργειες

για την υλοποίηση έκδοσης της προβλεπόμενης, από την εξουσιοδοτική διάταξη των

άρθρων 40 και 48 του ν.4609/2019 (Α ́67), Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), βάσει

της οποίας θα εκδοθούν νέα δελτία ταυτότητας για το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό

των Ενόπλων Δυνάμεων.

Για την περαίωση, όμως, της παραπάνω διαδικασίας απαιτείται η

ολοκλήρωση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη του τρέχοντος διαγωνισμού,

για την προμήθεια νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων

Ασφαλείας.

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου ενημερώθηκε ότι  ο Βουλευτής Άρτας  κ. Γκόκας  Χρήστος  θα καταθέσει και ερώτηση προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το συγκεκριμένο θέμα ώστε να δοθεί οριστική λύση στο θέμα των ταυτοτήτων Στρατιωτικού Προσωπικού.

Thursday the 1st. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons