Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

    

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Τηλ. - Fax: 26510-33865

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ΠΡΟΣ:ΜΤΣ (ΕΛΟΑΣ)                                                                                                                                                                                                                                                      Αρ. Πρωτ. 72/2014                                                                             Ιωάννινα, 12 Μαρ 2014 ΚΟΙΝ.:ΣΥΣΜΕΔ

            Βουλευτές Περιφέρειας Ηπείρου

 

ΘΕΜΑ:    Καταβολή Εφάπαξ Βοηθήματος

            1.   Σας γνωρίζουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα λαμβάνουμε αναφορές από συναδέλφους μας, που πρόσφατα υπέβαλαν αιτήσεις αποστρατείας, ότι σε τηλεφωνική τους επαφή με τον Ε.ΛΟ.Α.Σ. τους ενημερώνουν ότι θα λάβουν το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούνται με καθυστέρηση τουλάχιστον ενός (1) έτους  μετά την αποστρατεία τους, ενώ σε πρόσφατα δημοσιεύματα του τύπου γίνεται λόγος ότι η υπόψη καθυστέρηση υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες. 

2.   Τα παραπάνω προκαλούν ανησυχία και προβληματισμό στους συναδέλφους αλλά και σε όλους τους Στρατιωτικούς που έχουν μετοχική σχέση με το Ταμείο, το οποίο με το εισόδημά τους αποκλειστικά συντηρούν.

3.   Η Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ αιτείται την απάντησή σας στα παρακάτω ερωτήματα ώστε να ενημερώσει τα μέλη της, τα οποία είναι και μέτοχοι του Ταμείου σας:

      α.  Ποια η ακριβής οικονομική κατάσταση στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας Στρατού;

                 β.  Γιατί δεν εφαρμόζεται η προβλεπόμενη καταβολή του δικαιούμενου Εφάπαξ εντός τριμήνου;

       γ.  Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή καταβολή του δικαιούμενου εφάπαξ βοηθήματος;

4.    Ο ΣΥΣΜΕΔ και οι Βουλευτές της Περιφέρειας Ηπείρου, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλούνται για την κατά την κρίση τους ενέργειες.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
 
Ο Πρόεδρος
 
 
 
 
Θεοδώρου Γεώργιος
Υπολοχαγός (ΠΖ)
 6937453787
 
Ο Γεν. Γραμματέας
 
 
 
 
Λίτσιος Ευάγγελος
Υπίλαρχος (Α)
6977071924

 

 

 

 

 

Wednesday the 29th. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons