Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στρδο ‘’ΒΙΔΕΛΛΗ’’

Λεωφόρος Δωδώνης 39,

ΤΚ 45221

email:espeep2012@gmail.com

Αριθμ.Πρωτ: 56 /2021

Ιωάννινα, 24 Σεπτεμβρίου2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΠΡΟΣ:    Υπουργείο Εργασίας

                Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας

                 Βουλευτές Ηπείρου

 

ΘΕΜΑ : Διενέργεια  δημοκρατικών εκλογών  σε συνδικαλιστικές οργανώσεις

 ΣΧΕΤ:  ΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.52666/27.8.2021 (ΦΕΚ Β 3958), άρθρο 1 παρ. 4,

                  

              Σας γνωρίζουμε κατόπιν του σχετικού   άρθρο 1 παρ. 4, ισχύουν τα ακόλουθα:

4. Πάσης φύσεως εκλογές αιρετών εκπροσώπων και οργάνων διοίκησης, καθώς και γενικές συνελεύσεις διενεργούνται δια ζώσης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο των συνεδρίων (Παράρτημα 13), εφόσον τα εγγεγραμμένα μέλη δεν υπερβαίνουν τα εκατόν πενήντα (150). Στις περιπτώσεις που τα εγγεγραμμένα μέλη είναι εκατόν πενήντα (150) και άνω, οι εκλογές και οι γενικές συνελεύσεις πραγματοποιούνται με ψηφιακά μέσα. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου οι εκλογικές διαδικασίες που, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, έχουν ήδη εκκινήσει με φυσική ή επιστολική ψήφο και για τις οποίες έχουν υποβληθεί σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας".

                   HΕνωσή μας αριθμεί 300 μέλη  οπότε δεν μπορεί σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις να προβεί σε γενική συνέλευση  αλλά και  εκλογές με φυσική παρουσία των μελών μας ,ενώ τόσο η γενική συνέλευση με ψηφιακά μέσα  όσο και οι εκλογές ,δεν διασφαλίζονται τόσο για την μυστικότητα-εγκυρότητα   της ψηφοφορίας  αλλά και για την καθολική συμμετοχή των μελών μας .

                      Η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου ζητά την αύξηση του ορίου  παρουσίας μελών μας τόσο για την γενική συνέλευση ‘όσο και για τις εκλογές  με φυσική παρουσία ώστε να μπορέσει να προβεί σε ελεύθερες  ,αδιάβλητες ,δημοκρατικές  με φυσική παρουσία  εκλογές με την παρουσία του συνόλου των μελών μας .Τέλος να τονίσουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύουν το σύνολο των μελών μας  έχει εμβολιαστεί η προβαίνει σε εβδομαδιαίο έλεγχο με rapidτεστ οπότε δεν υπάρχει θέμα δημόσιας υγείας από την διενέργεια γενικής συνέλευσης -εκλογών με φυσική παρουσία.

             

 

                                Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

 

 

 

                                                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

Πρόεδρος

 

Θεοδώρου Γεώργιος

Ταγματάρχης (ΠΖ)

6937453787

 

 

-Ο-

Γεν. Γραμματέας

 

                     Παππάς Βασίλειος

                      Υπολοχαγός(ΑΜΧ)

6974795605

 

 

 

 

Thursday the 18th. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons