Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

 

       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στρδο ‘’ΒΙΔΕΛΛΗ’’

Λεωφόρος Δωδώνης 39,

ΤΚ 45221

email:espeep2012@gmail.com

Ιωάννινα, 22Οκτ  2021

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΠΕΗΠ, αφού ήλεγξε τις υποβληθείσες υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες ΔΣ ,Εξελεγκτική επιτροπή και  για  αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία , προχώρησε στην ανακήρυξη των υποψηφίων  ως ακολούθως:

 

ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ(Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)

Γεωργακόπουλος Χρήστος του Παναγιώτη

Γκαρτζονίκας Ιωάννης του  Αποστόλου

Θεοδώρου Γεώργιος του Σπυρίδωνα

Καββαδάς Παναγιώτης του Ευθυμίου

Κύρος Χρήστος του Γεωργίου

Μαργαριτόπουλος Κων/νος του Αποστόλου

Νίκας Χριστόφορος του Γεωργίου                                                                                                         

Στρατσιάνης Παναγιώτης του Μιχαήλ

Τζουμάκας  Βασίλειος του Αθανασίου

Παππάς Βασίλειος του Κων/νου

Σκληβανίτης Δημήτριος του Θεοχάρη                                                                                                          

Τσίμαρης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου

 

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

Γκαρτζονίκας Ιωάννης του  Αποστόλου

Θεοδώρου Γεώργιος του Σπυρίδωνα

Κύρος Χρήστος του Γεωργίου

Καββαδάς Παναγιώτης του Ευθυμίου

Μαργαριτόπουλος Κων/νος του Αποστόλου

Νίκας Χριστόφορος του Γεωργίου

Παππάς Βασίλειος του Κων/νου

Σκληβανίτης Δημήτριος του Θεοχάρη                                                                                                          

Στρατσιάνης Παναγιώτης του Μιχαήλ

Τατσιώνας Παναγιώτης του Σπυρίδωνα

Τζουμάκας  Βασίλειος του Αθανασίου

Τσίμαρης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου

 

ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ζαρκάδας Χριστόφορος του Νικολάου

Κουτσολάμπρος Γεώργιος του  Κων/νου

Τσίτος Βασίλειος του Δημητρίου

 

Το ΔΣ  εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί στην κατάρτιση ψηφοδελτίων,  για την εκλογή Αντιπροσώπων, σύμφωνα με την ανωτέρω ανακήρυξη υποψηφίων.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν τον αγώνα της Ενωσης με την συμμετοχή τους στην Γενική μας Συνέλευση και  στις εκλογές. Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!!

 

                                                 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

Πρόεδρος

 

Θεοδώρου Γεώργιος

Ταγματάρχης (ΠΖ)

6937453787

 

 

-Ο-

Γεν. Γραμματέας

 

                     Παππάς Βασίλειος

                     Υπολοχαγός(ΑΜΧ)

6974795605

 

 

Monday the 22nd. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons