Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

Δειτε την  επιστολή της Ενωσης Στρατιωτικών Ηπείρου όπως κατατέθηκε στην Βουλή απο τον Βουλευτή Αρτας κ Χρήστο Γκόκα 

Στα Υπουργεία Αμυνας και Εργασίας η αναγκαστική αποστρατεία των συναδέλφων μας ΕΠ.ΟΠ .Η επιστολή της Ενωσης Στρατιωτικων Ηπείρου όπως κατατέθηκε στην Βουλή απο τον Βουλευτή Αρτας κ Χρήστο Γκόκα

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑς ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ 

Το Υπουργείο Εργασίας απαντά στην επιστολή της Ενωσης Στρατιωτικών Ηπείρου για το θεμα των αποστρατειών ΕΠ.ΟΠ και δείχνει την λύση . Το ΥΠΕΘΑ καλείτε να δώσει τέλος στην αγωνία χιλιάδων συναδέλφων μας

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ  ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΘΑ 10 ΙΑΝ 22 

Η Ενωση Στρατιωτικών Ηπείρου θα συνεχίσει τον αγώνα της για να δοθεί επιτέλους λύση  στο θεμα των πρόωρων αποστατειών των συναδέλφων μας ΕΠΟΠ αλλά και την πλήρη και ουσιαστική ενημέρωσή τους.

 Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ  ΚΑΙ ΤΟ 2022-ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Monday the 4th. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons