Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

Συνάδελφοι δείτε την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας μας για τις πρώτες θετικές αποφάσεις της δικαιοσύνης ΕΔΩ

Δειτε την ενημέρωση απο Νομικο συμβουλο της Ομοσπονδίας για   

«Διεκδίκηση της ειδικής αποζημίωσης νυχτερινής εργασίας άρθρου 127 Ν.4472/2017 για όσους δεν έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενες διεκδικήσεις».

ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ – ΕΛΜΑΛΗΣ – ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας 48, 10558, Αθήνα, 210.3232324 – 210.3232327

Προς:

το Διοικητικό Συμβούλιο

 της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2022

 

Θέμα: «Διεκδίκηση της ειδικής αποζημίωσης νυχτερινής εργασίας άρθρου 127 Ν.4472/2017 για όσους δεν έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενες διεκδικήσεις».

 Κατόπιν αιτήματος της Ομοσπονδίας σας και λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος των μελών σας, μετά και την δημοσίευση των πρώτων αποφάσεων επί του θέματος, με την παρούσα σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία διεκδίκησης της ειδικής αποζημίωσης νυχτερινής εργασίας για μέλη που δεν είχαν συμμετάσχει σε προηγούμενες διεκδικήσεις νυχτερινών  (νέες Ενώσεις της ΠΟΜΕΝΣ, νέα μέλη, μέλη που δεν συμμετείχαν στο παρελθόν κλπ). Λόγω της διετούς παραγραφής των αξιώσεων υπαλλήλων κατά του Ελληνικού Δημοσίου, τα μέλη αυτά που δεν συμμετείχαν σε προηγούμενες διεκδικήσεις, μπορούν σήμερα να διεκδικήσουν με ασφάλεια μόνο την τελευταία διετία (1.1.2020 έως 31.12.2021).

Επισημαίνουμε ότι η παρούσα διεκδίκηση ΔΕΝ αφορά όσους συμμετείχαν σε διεκδίκηση των ετών 2019 και 2020, είτε μέσω του γραφείου μας είτε μέσω άλλων δικηγορικών γραφείων. Τα στελέχη αυτά θα μπορούν να συμμετάσχουν σε μεταγενέστερη διεκδίκηση, εφόσον απαιτηθεί, που θα καλύπτει τα έτη 2021 και 2022].

 

Αναλυτικά, η παρούσα διεκδίκηση έχει ως ακολούθως:

 

Αντικείμενο διεκδίκησης: ειδική αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης, υπολογιζόμενη σε ποσό 2,77€ ανά ώρα, περιόδου 1.1.2020 έως 31.12.2021. [Κατ’ εξαίρεση, αν κάποιος στο παρελθόν είχε υποβάλει αίτηση προς την Υπηρεσία με την οποία, εκτός από τον αριθμό των υπηρεσιών, ζητούσε ρητώς και την καταβολή του ποσού και ανέφερε ότι την υποβάλει με σκοπό την διακοπή της παραγραφής, μπορεί να μας προσκομίσει την εν λόγω αίτηση ώστε να διαπιστωθεί αν δύναται σήμερα να διεκδικήσει προγενέστερα διαστήματα].

 Επικουρικά (για όσους το δικαιούνται), επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων περιόδου 1.1.2020 έως 31.12.2021, υπολογιζόμενο σε κατ' αποκοπήν ποσό ανά μήνα (59€ ανά μήνα, σύμφωνα με τις συνταγματικά ανεκτές διατάξεις του Ν.3205/2003, πριν τις αντισυνταγματικές περικοπές των Ν.4093/2012 και 4307/2014).

Συμμετοχή στη διεκδίκηση: Μπορούν να συμμετέχουν όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που αποδεδειγμένα έχουν εργαστεί νυχτερινές ώρες το ανωτέρω χρονικό διάστημα. Για την επικουρική βάση, όσα στελέχη υπηρετούσαν σε μονάδες για τις οποίες καταβαλλόταν επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων με το προγενέστερο μισθολόγιο. [ Επισημαίνουμε και πάλι ότι στην παρούσα διεκδίκηση ΔΕΝ μπορούν να συμμετάσχουν όσοι συμμετείχαν σε διεκδίκηση των ετών 2019 και 2020, είτε μέσω του γραφείου μας είτε μέσω άλλων δικηγορικών γραφείων, καθόσον θα υπάρξει ζήτημα αλληλεπικάλυψης μέρους των χρονικών διαστημάτων. Τα στελέχη αυτά θα μπορούν να συμμετάσχουν σε μεταγενέστερη διεκδίκηση, εφόσον απαιτηθεί, που θα καλύπτει τα έτη 2021 και 2022].

 

Ύψος διεκδικούμενου ποσού: 2,77€ Χ ώρες νυχτερινής εργασίας, επικουρικά ποσό 1.416€.

 

Κόστος διεκδίκησης μέχρι έκδοσης απόφασης στον πρώτο βαθμό (συμπεριλαμβανομένης αμοιβής, ΦΠΑ και εξόδων): 20€ ανά άτομο για τα μέλη των α’ βάθμιων Ενώσεων της ΠΟΜΕΝΣ.

* σημείωση: ενόψει του ύψους της διεκδίκησης, που κατά κανόνα δεν υπερβαίνει τις 3.000€, δεν χωρεί έφεση, σύμφωνα με όσα ισχύουν δικονομικά σήμερα. Ως εκ τούτου οι πρωτόδικες αποφάσεις είναι συγχρόνως και τελεσίδικες.

Η οργάνωση της διαδικασίας γίνεται αποκλειστικά μέσω των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, ως ακολούθως:

 

- Επιβάλλεται να κατατεθούν άμεσα αιτήσεις για τη βεβαίωση των ωρών νυχτερινής εργασίας 2020 και 2021, σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμά μας, και τα μέλη να κρατήσουν αντίγραφο της αίτησης και του αριθμού πρωτοκόλλου. 

- Μόλις χορηγηθούν οι βεβαιώσεις για τα έτη 2020 και 2021, μπορεί να αρχίσει η συλλογή των δικαιολογητικών και λοιπών εντύπων. Συγκεκριμένα θα χρειαστούν, για κάθε ενδιαφερόμενο, τα ακόλουθα έγγραφα – έντυπα - δικαιολογητικά: 

1. ΕΝΤΥΠΟ Α- Στοιχεία Ενάγοντος: συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο και υπογράφεται στην 3η σελίδα, μετά την ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα. 

2. ΕΝΤΥΠΟ Β – Σύμβαση Δικηγορικής Εντολής : συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο και υπογράφεται εις διπλούν. 

3. ΕΝΤΥΠΟ Γ – Εξουσιοδότηση : συμπληρώνεται από τον ενδιαφερομενο, υπογράφεται και θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

4. ανίγραφο της αίτηση που υποβλήθηκε, με τον αριθμό πρωτοκόλλου, με την οποία ζητείτο η καταβολή των νυχτερινών και η χορήγηση βεβαιώσεων (όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα ενημέρωσή μας)

5. Βεβαίωση Υπηρεσιών που χορηγήθηκε κατόπιν της ως άνω αίτησης. 

6. ενδεικτική μηνιαία μισθοδοσία του έτους 2021. 

- Προσκόμιση των ανωτέρω έξι (6) δικαιολογητικών και καταβολή χρημάτων (είκοσι ευρώ – 20€) στις πρωτοβάθμιες Ενώσεις μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022. 

- Μετά την ανωτέρω ημερομηνία, αποστολή των δικαιολογητικών από τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις στο γραφείο μας, συνοδευόμενα από αναλυτική λίστα σε μορφή excel.

 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση, ενημέρωση, συζήτηση.

Με τιμή,

 

Αλκιβιάδης Σ. Ευαγγελάτος

Δικηγόρος

ΠΜΣ “Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο” - ΕΚΠΑ

Master 2 Droit Public Économique – Paris 1, Panthéon -Sorbonne

ΣΥΝΕΔΕΛΦΟΙ  ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Κατεβάστε το Έντυπο της ατομικής αναφοράς εδώ

Κατεβάστε το Έντυπο (A) εδώ  

Κατεβάστε το Έντυπο (Β) εδώ  

 Κατεβάστε το Έντυπο (Γ) εδώ  

 Συνάδελφοι  για οποιαδήποτε  απορία η πληροφορία  μπορείτε να επικοινωνήσετε  με τα μέλη του ΔΣ ενώ θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση για τις ημερομηνίες προσκόμισης των ανωτέρω έξι (6) δικαιολογητικών στα γραφεια της Ενωσης Στρατιωτικών Ηπείρου .

 Ο   ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ  ΚΑΙ ΤΟ 2022  ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

 

                                              Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

Πρόεδρος

 

Θεοδώρου Γεώργιος

Ταγματάρχης (ΠΖ)

6937453787

 

 

-Ο-

Γεν. Γραμματέας

 

                     Παππάς Βασίλειος

                      Υπολοχαγός(ΑΜΧ)

6974795605

 

 

Thursday the 1st. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons