Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

             1. Όπως είναι γνωστό, αν και με το άρθρο 127 παρ. Δ περ.β του Ν.4472/2017 (νέο μισθολόγιο) προβλέφθηκε η καταβολή ειδικής αποζημίωσης για την νυχτερινή απασχόληση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, εντούτοις μέχρι σήμερα δεν έχουν πληρωθεί οι εκατοντάδες χιλιάδες ώρες νυχτερινών, με πρόσχημα την μη έκδοση της εκτελεστικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

            2. Η Ομοσπονδία μας από το 2017, έχει κατ’ επανάληψη επισημάνει την υποχρέωση των συναρμόδιων Υπουργείων (Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας) να εκδώσουν την προβλεπόμενη ΚΥΑ και να καταβάλλουν το σύνολο των δικαιούμενων ποσών, και μάλιστα αναδρομικά από την 1.1.2017 οπότε και τέθηκε αναδρομικά σε ισχύ το νέο μισθολόγιο (Ν.4472/2017).

            3.  Ήδη σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν αγωγών που ασκήθηκαν από μέλη των Ενώσεών μας, έχουν εκδοθεί οι πρώτες δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες αναγνωρίζεται η υποχρέωση της Διοίκησης να καταβάλει τα ποσά της νυχτερινής αποζημίωσης των ετών 2017 και 2018.

            4. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο δέχθηκε ότι από τις διατάξεις του νόμου «καθιερώνεται κατά τρόπο ευθύ και άμεσο το δικαίωμα του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυχτερινές ώρες να λάβει την επίμαχη ειδική αποζημίωση», ότι η έκδοση της επίμαχης ΚΥΑ είναι υποχρεωτική και όχι δυνητική για την Διοίκηση και ότι «δεν προκύπτει δυνατότητα μετάθεσης του χρόνου έναρξης καταβολής της επίμαχης αμοιβής».

            5. Κατόπιν αυτού, επιδικάζει σε καθένα από τους ενάγοντες το ποσό της νυχτερινής αποζημίωσης σύμφωνα με τις ώρες νυχτερινής εργασίας που εκτέλεσε την διετία 2017 – 2018. Οι αποφάσεις αυτές είναι τελεσίδικες, αφού λόγω ποσού δεν μπορεί να ασκηθεί Έφεση από το Δημόσιο.

             6. Θεωρούμε αυτονόητο ότι η Διοίκηση και τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και  Εθνικής Άμυνας θα συμμορφωθούν το ταχύτερο δυνατό με το διατακτικό των αποφάσεων και θα καταβάλουν άμεσα τα ποσά που επιδικάσθηκαν στους δικαιούχους.

             7. Αναμένουμε ωστόσο ότι, στο πλαίσιο του Κράτους Δικαίου, της αρχής της ισότητας και της χρηστής διοίκησης, η Κυβέρνηση και τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και  Εθνικής Άμυνας θα εκδώσουν άμεσα την επίμαχη ΚΥΑ, όπως έχουν υποχρέωση από το νόμο, και θα καταβάλλουν τα δικαιούμενα ποσά νυχτερινής αποζημίωσης αναδρομικώς από την 1.1.2017 στο σύνολο του προσωπικού, ανεξαρτήτως του αν έχει προσφύγει η όχι στα Δικαστήρια.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

             8. Αναμένουμε από εσάς την ανάληψη άμεσης πρωτοβουλίας ώστε να εφαρμοστεί επιτέλους ο νόμος και να μην αναγκάζονται οι στρατιωτικοί να προσφεύγουν στα Δικαστήρια για όσα ξεκάθαρα δικαιούνται. Μέχρι τότε όμως, σας γνωρίζουμε ότι οι στρατιωτικοί είμαστε αποφασισμένοι να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια ώστε να μην χαθεί ούτε μια ώρα από τις χιλιάδες δεδουλευμένες ώρες νυχτερινής απασχόλησης.

                                                                                                              Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ 

Η Δικαιοσύνη αποφάσισε !!Θετικές εξελίξεις στο θέμα της Νυχτερινής Αποζημίωσης Στρατιωτικώνκαι της εκτέλεσης 24ωρων Υπηρεσιών -Δειτε την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας μας

 Ο   ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ  ΚΑΙ ΤΟ 2022  ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Thursday the 1st. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons