Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου
 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στρδο ‘’ΒΙΔΕΛΛΗ’’

Λεωφόρος Δωδώνης 39,

ΤΚ 45221

email:espeep2012@gmail.com

Αρ πρωτ :9/2022

Ιωάννινα,  3 Φεβ 22

 

ΠΡΟΣ:    ΠΟΜΕΝΣ

ΚΟΙΝ :    κ. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ  ΒτΕ

 

ΘΕΜΑ  :  Χορήγηση Βοηθήματος Επαγγελματικής Αυτοτέλειας Τέκνων ε.ε. και ε.α              Στελεχών από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού

 

ΣΧΕΤ     Φ.900α/4894/17627 Αθήνα, 23 Μαρτίου 2021 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

              H Ένωσή μας συνεχίζει να γίνεται  δέκτης νέων  αναφορών συναδέλφων για το σοβαρό θέμα της χορήγησης Βοηθήματος Επαγγελματικής Αυτοτέλειας τέκνων ε.ε. και ε.α Στελεχών από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού το οποίο αν και αναδείξαμε   με 3 επιστολές μας το 2019  2020  και 2021 δεν έχει λυθεί έως και σήμερα  με αποτέλεσμα χιλιάδες τέκνα συναδέλφων και κατ επέκταση οικογένειες στρατιωτικών  να μην μπορούν να λάβουν ολόκληρο το βοήθημα που οι ίδιοι έχουν καταβάλει με κρατήσεις από την μισθοδοσία τους εδώ και 25 έτη.

                 Συγκεκριμένα  εδώ και 5 χρόνια  έχουν λάβει μόνο  προκαταβολές από τα βοηθήματα τέκνων που δικαιούνται  και παρά τις συνεχείς αναφορές τους για την καταβολή ολόκληρων των βοηθημάτων  σε έγγραφες απαντήσεις της υπηρεσίας με έκπληξή μας βλέπουμε ότι λόγος μη καταβολής τους είναι η εφαρμογή του νέου μισθολογίου από τον Ιανουάριο του 2017 και συγκεκριμένα << οι έννομες διοικητικές και οικονομικές διαδικασίες-τροποποιήσεις  σε εφαρμογή του Ν4472/17  δεν έχουν περατωθεί συνεπώς ούτε το ύψος του υπολειπόμενου ποσού μπορούμε να υπολογίσουμε αλά ούτε και την χρονική περίοδο που θα καταβληθεί μπορούμε να προσδιορίσουμε >>.

               Να τονίσουμε εδώ ότι το ΥΠΕΘΑ σε απάντηση της με .: 8/2021/15-02-2021 επιστολή της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ.), για το θέμα ανέφερε  με το σχετικό έγγραφό του τον Μαρτιο  του 2021  ότι η συγκροτηθείσα επιτροπή, στην οποία αναφέρεστε, ολοκλήρωσε ήδη το έργο της και στην παρούσα φάση βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης, με το οποίο καθορίζεται ο νέος αριθμός μεριδίων των μερισματούχων του ΜΤΣ, προκειμένου να εναρμονισθεί με τις νέες μισθολογικές διατάξεις του ν.4472/2017, με βάση τις οποίες υπολογίζεται το ύψος του χορηγούμενου ΒΟΕΑ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

              Η Ένωση ζητά την παρέμβασή σας διότι   σχεδόν ένα χρόνο μετά  την απάντηση του ΥΠΕΘΑ και την αναφερόμενη νομοθετική ρύθμιση  το πρόβλημα δυστυχώς συνεχίζεται  και  μετά την μείωση που υπεστήκαμε με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου από την 1/1/2017 βλέπουμε  ουσιαστικά να τιμωρούνται και τα παιδιά μας μην λαμβάνοντας τα ποσά που δικαιούνται ,για τα οποία οι γονείς τους καταβάλλουν κρατήσεις για 25 έτη!          

 

                                                 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

Πρόεδρος

 

Θεοδώρου Γεώργιος

Ταγματάρχης (ΠΖ)

6937453787

 

 

-Ο-

Γεν. Γραμματέας

 

                 Παππάς  Βασίλειος

                     Υπλγός(ΑΜΧ)

6974795605

 

 

 

                         ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΔΩ

Tuesday the 28th. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons