Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου
 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στρδο ‘’ΒΙΔΕΛΛΗ’’

Λεωφόρος Δωδώνης 39,

ΤΚ 45221

email:espeep2012@gmail.com

Αρ πρωτ :11/2022

Ιωάννινα,  11 Φεβ 22

 

ΠΡΟΣ:    ΠΟΜΕΝΣ

ΚΟΙΝ :    κ. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ  ΒτΕ

 

ΘΕΜΑ  :  Τοποθετήσεις -Μεταθέσεις Έτους 2022

 

ΣΧΕΤ  :     Φ411/12/362832/Σ8977/Υπουργική Απόφαση

 

               Τον Δεκέμβριο του 2021 αναρτήθηκε η νέα Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»

           Με το άρθρο 10 προστέθηκε στην υπουργική απόφαση  η παρ. β(3)  που αναγράφει Την επιθυμία μετάθεσης σε θέσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Τα στελέχη που υποχρεωτικά υπηρετούν στον τόπο προτίμησής τους και επιθυμούν μετάθεση στο εξωτερικό, την Κύπρο ή ΕΥΕ, εξετάζονται από το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων και για μετάθεση στο εσωτερικό.

            Να αναφέρουμε ότι οι δηλώσεις φρουρών επιθυμίας καθώς και η επιθυμία μετάθεσης στο Εξωτερικό και Κύπρο  έγιναν από τους συναδέλφους τον Σεπτέμβριο του 2021 πριν την παραπάνω αλλαγή στην Υπουργική Απόφαση με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός συναδέλφων που δικαιούνται το αμετάθετο  να κινδυνεύουν με μετάθεση λόγω της παραπάνω αλλαγής .

              Η Ένωσή μας ζητά η εφαρμογή της παραπάνω διάταξης να εφαρμοστεί για τις μεταθέσεις του επόμενου έτους 2023 ή υποβληθούν εκ νέου  νέες  δηλώσεις φρουρών επιθυμίας εσωτερικού και εξωτερικού ,  εφόσον η αλλαγή έγινε μετά τις δηλώσεις φρουρών επιθυμίας για το προσεχές έτος και δεν τους είχαν γνωριστεί οι παραπάνω διατάξεις  που εγείρει και νομικό κώλυμα σε τυχόν μεταθέσεις  σε φρουρές μη επιθυμίας τους.

             

 

                                                 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

Πρόεδρος

 

Θεοδώρου Γεώργιος

Ταγματάρχης (ΠΖ)

6937453787

 

 

-Ο-

Γεν. Γραμματέας

 

                       Παππάς Βασίλειος

                          Υπλγός(ΑΜΧ)

6974795605

 

 

 

                         

Tuesday the 28th. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons