Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

 Προς τους Υπουργούς 1) Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα 2) Εθνικής Άμυνας, κ. Ν. Παναγιωτόπουλο

Θέμα: «Κατάργηση εισφοράς Αλληλεγγύης στους Στρατιωτικούς» Κύριοι Υπουργοί,

Σας καταθέτω την με αριθμό πρωτ. 10/ 2022/07-02-2022 επιστολή της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ.), αναφορικά με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και για τους Στρατιωτικούς. Ειδικότερα, τα μέλη της Ένωσης αναφέρουν ότι σύμφωνα με τον ισχύον Ν. 4738/2020 απαλλάσσονται, πλέον, από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς αλληλεγγύης οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τα μέλη Δ.Σ., ενώ οι μισθωτοί του δημοσίου και οι συνταξιούχοι συνεχίζουν να καταβάλουν την εν λόγω εισφορά. Αυτός όμως ο διαχωρισμός αντικρούεται με την αρχή της αναλογικότητας του Συντάγματος και είναι ανάγκη να εξαλειφθεί, κυρίως αυτή τη περίοδο που όλα τα βασικά αγαθά έχουν υποστεί σημαντικές ανατιμήσεις. Παρακαλώ, όπως λάβετε υπόψη σας το σοβαρό αυτό ζήτημα και προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και για τους Στρατιωτικούς.

Ο αναφέρων Βουλευτής Χρήστος Γκόκας

Βουλευτής Άρτας - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου ευχαριστεί τον κ Βουλευτή Άρτας  Χρήστο Γκόκα   που άμεσα υπέβαλε την αναφορά  με την επιστολή μας δείχνοντας για άλλη μια φορά  το ενδιαφέρον του για τους Στρατιωτικούς  της περιοχής μας  και τις οικογένειές τους.

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΕΣ 

Tuesday the 28th. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons