Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Ν. Παναγιωτόπουλο

Θέμα: «Δαπάνες υγείας Στρατιωτικών».

 

Κύριε Υπουργέ,

Σας καταθέτω την υπ’ αριθμ.: 36/2023/16-03-2022 επιστολή της Ένωσης Στρατιωτικών

Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ.), σχετικά με τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις των

δαπανών υγείας των Στρατιωτικών.

Τον Νοέμβριο του 2022 και συγκεκριμένα με την υπ. αριθμ.: 481/23-11-2022 Αναφορά

μου σας είχα καταθέσει επιστολή της ΕΣΠΕΗΠ, στην οποία τόνιζαν ότι δεν τους έχουν

καταβληθεί αποζημιώσεις από δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης εδώ και 6 μήνες, ενώ οι

δαπάνες για την αγορά οπτικών οράσεως ξεπερνούν τους 8 μήνες.

Ωστόσο στην υπ. αριθμ.: Φ.900α5156/18710 απάντησή σας αναφέρατε χαρακτηριστικά

ότι «Συναφώς, οι ιατροφαρμακευτικές δαπάνες ελέγχονται και εκδίδεται εγκριτική διαταγή

πληρωμής εντός τριμήνου από τη λήψη της δαπάνης», όμως οι στρατιωτικοί και οι οικογένειές

τους ακόμα περιμένουν να λάβουν τις αποζημιώσεις αυτές, που εκκρεμούν παραπάνω από 6

μήνες, ενώ οι δαπάνες από την αγορά οπτικών οράσεως ξεπερνούν πλέον τους 12 μήνες.

Παρακαλείσθε κύριε Υπουργέ να λάβετε υπόψη σας τα αναφερόμενα στην ανωτέρω

επιστολή της Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ. και να μεριμνήσετε για την άμεση επίλυση του συγκεκριμένου

σοβαρού ζητήματος, καθώς και να με ενημερώσετε για τις αποφάσεις και τις ενέργειές σας.

Ο αναφέρων Βουλευτής

Χρήστος Γκόκας

Βουλευτής Αρτας ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ-ΠΑΣΟΚ

Η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου ευχαριστεί τον κ Βουλευτή  Χρήστο Γκόκα  που άμεσα υπέβαλε την αναφορά με την επιστολή μας    δείχνοντας το ενδιαφέρον του για τους Στρατιωτικούς  της περιοχής μας  και τις οικογένειές τους.

Thursday the 22nd. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons