Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου
 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στρδο ‘’ΒΙΔΕΛΛΗ’’

Λεωφόρος Δωδώνης 39,

ΤΚ 45221

email:espeep2012@gmail.com

Αρ πρωτ 45/2023

Ιωάννινα,18 Σεπτ 23

 

 ΠΡΟΣ: ΠΟΜΕΝΣ

             8 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

 

 ΚΟΙΝ : ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

ΘΕΜΑ  : Ειδική αποζημίωση Πυροτεχνουργών(Εκτέλεση αποφάσεων ΣτΕ)

ΣΧΕΤ    : α.  Φ.841/38/26939/Σ.5184/27Μαρ 18 κ.υ.α.(ΦΕΚ Β 1119)

                β.  Υπ΄αριθ 2510/2021 /18 Δεκ 21 /Απόφαση ΣτΕ

 

                 Η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου έχει γίνει δέκτης αναφορών συναδέλφων μας πυροτεχνουργών , σχετικά με το  το (α) σχετικό , το οποίο ορίζει στο άρθρο 9  αυτού, δύο διαφορετικές κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού  που λαμβάνει την ειδική  αποζημίωση πυροτεχνουργών  με διαφορετικές μεταξύ τους αρμοδιότητες  αλλά και του ποσού που λαμβάνουν.

                  Η Ένωσή μας έχει γίνει γνώστης της  (β) σχετικής Απόφασης του ΣτΕ  μετά από προσφυγή και αίτηση ακύρωσης μεγάλου αριθμού συναδέλφων μας πυροτεχνουργών της Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία αναφέρει  στην απόφασή της (Επειδή κατ’ ακολουθίαν, κατ’ αποδοχή του προαναφερόμενου λόγου, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως, η εξέταση των υπολοίπων λόγων της οποίας, κατόπιν αυτού, παρέλκει, και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη κοινή υπουργική απόφαση, κατά το μέρος που πλήττεται η ως άνω ρύθμιση του άρθρου 9 αυτής, με το οποίο καθορίστηκε το ύψος της «ειδικής αποζημίωσης πυροτεχνουργών», κατά κατηγορίες το πρώτον προβλεπομένων με την κοινή υπουργική αυτή απόφαση και σε διαφορετικό ύψος για κάθε μια από αυτές.)  και  ουσιαστικά ακυρώνει τις διακρίσεις στην αποζημίωση των πυροτεχνουργών .

                  Ήδη το ΓΕΑ   σε εκτέλεση της παραπάνω  απόφασης του ΣτΕ έχει προβεί σε ενέργειες ώστε να καταβληθούν στους πυροτεχνουργούς  και αναδρομικά από 28/12/2021 τα ποσά των  εργασίας 90 ευρώ /ημέρα αντί των 15 ευρώ/ημέρα  εργασίας .

                   Η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου ζητά την αποκατάσταση και των συναδέλφων μας πυροτεχνουργών  του Στρατού Ξηράς , εφόσον με την παραπάνω απόφαση του ΣτΕ καταργήθηκαν οι διατάξεις του Άρθρου 9 του (α) σχετικού που όριζε , δύο διαφορετικές κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού  που λαμβάνει την ειδική  αποζημίωση πυροτεχνουργών  με διαφορετικές μεταξύ τους αρμοδιότητες  αλλά και του ποσού που λαμβάνουν .

                  Παρακαλούμε για τις  ενέργειες σας για την άμεση και οριστική λύση του σοβαρού αυτού θέματος, μέσα στο πνεύμα ισότητας ,ισονομίας και δικαιοσύνης μεταξύ των Ελλήνων Στρατιωτικών  αλλά και σεβασμού των αποφάσεων της δικαιοσύνης  που  πρέπει να είναι  η πρώτη προτεραιότητα  από την  Υπηρεσία.

 

 

                         

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

Πρόεδρος

 

Θεοδώρου Γεώργιος

Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ)

6937453787

 

-Ο-

Γεν. Γραμματέας

 

                     Παππάς Βασίλειος

                      Υπολοχαγός(ΑΜΧ)

6974795605

Tuesday the 5th. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons