Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

ΠΡΟΣ:ΜΤΣ (ΕΛΟΑΣ)                                                                                                                                                                                                                                                      Αρ. Πρωτ. 174/2014                                                                             Ιωάννινα, 19 Αυγ 2014 ΚΟΙΝ.:Π.Ο.Ε.Σ.

            κ. Βουλευτές Περιφέρειας Ηπείρου

 

ΘΕΜΑ:    Καταβολή Εφάπαξ Βοηθήματος

ΣΧΕΤ:     α. Η από 12 Μαρτίου 2014 Επιστολή μας
                 β. Η από 28 Μαρτίου 2014 Απάντησή σας

1. Η Ένωσή μας επανέρχεται στο θέμα του Εφάπαξ βοηθήματος των Στρατιωτικών μετά από τις τελευταίες εξελίξεις στα Ασφαλιστικά μας Ταμεία που έχουν αυξήσει τον προβληματισμό και την ανησυχία στους συναδέλφους.

2.  Η Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ. αιτείται εκ νέου την απάντησή σας την οποία είχατε δηλώσει ότι θα μας δώσετε με το (β) σχετικό έγγραφό σας ώστε να ενημερώσει τα μέλη της τα οποία είναι και μέτοχοι στο Ταμείο αλλά και για να προβούμε στις επόμενες ενέργειές μας ώστε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των μελών μας σύμφωνα με τον Νόμο για τα παρακάτω θέματα:

     α. Ποιά η ακριβής κατάσταση στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας Στρατού;

        β.  Γιατί δεν εφαρμόζεται η προβλεπόμενη καταβολή του δικαιούμενου Εφάπαξ βοηθήματος εντός τριμήνου αλλά αντίθετα ο χρόνος καταβολής του υπερβαίνει τους 12 μήνες;

              γ.  Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή καταβολή του δικαιούμενου Εφάπαξ;

3. Η Π.Ο.Ε.Σ. και οι κ. Βουλευτές της Περιφέρειας Ηπείρου, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλούνται για την κατά την κρίση τους ενέργειες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
 
Ο Πρόεδρος
 
 
 
 
Θεοδώρου Γεώργιος
Υπολοχαγός (ΠΖ)
 6937453787
 
Ο Γεν. Γραμματέας
 
 
 
 
Λίτσιος Ευάγγελος
Υπίλαρχος (Α)
6977071924

 

 

 

 

 

Sunday the 5th. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons