Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

    

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Τηλ. - Fax: 26510-33865

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ΠΡΟΣ: κ. Δκτη 8 Μ/Π ΤΑΞ                                                                                                                                                    Αρ. Πρωτ.: 287/2014                                                                   Ιωάννινα, 06 Οκτ 2014                                       

ΚΟΙΝ: κ. Δκτη Γ' ΣΣ                   

            κ. Βουλευτές Περιφέρειας Ηπείρου

            Π.Ο.Ε.Σ.

 

ΘΕΜΑ: Μέριμνα Υπέρ Στρατιωτικού Προσωπικού (Διάθεση Στρατιωτικών Λεωφορείων)   

         .         

    1. Σας γνωρίζουμε ότι η Ένωση μας έχει γίνει αποδέκτης πολλών επιστολών από συναδέλφους οι οποίοι διαμένουν στην πόλη της Άρτας και μετακινούνται καθημερινά με τα ΙΧ τους αυτοκίνητα στις διάφορες Μονάδες που εδρεύουν στα Ιωάννινα.

 

   2. Γνωρίζοντας την ευαισθησία της Διοίκησης πάνω σε θέματα μέριμνας στρατιωτικού προσωπικού αλλά και ασφάλειας αυτού, προτείνουμε να εξετάσετε την περίπτωση διάθεσης και χρήσης στρατιωτικών λεωφορείων προκειμένου να μετακινούνται καθημερινά και με ασφάλεια στις οικίες τους οι συνάδελφοι που μετακινούνται από Άρτα προς Ιωάννινα.

 

    3. Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση επί του θέματος όπως και συνάντηση μαζί σας.     

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
 
Ο Πρόεδρος
 
 
 
 
Θεοδώρου Γεώργιος
Υπολοχαγός (ΠΖ)
 6937453787
 
Ο Γεν. Γραμματέας
 
 
 
 
Λίτσιος Ευάγγελος
Υπίλαρχος (Α)
6977071924

 

 

Wednesday the 29th. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons