Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

    

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Τηλ. - Fax: 26510-33865

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ΠΡΟΣ: Μέλη Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ

ΚΟΙΝ: Π.Ο.Ε.Σ.

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Μελών Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ για Αναβολή Εκδήλωσης Κοπής

          Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

1. Πληροφορούμε τα μέλη μας ότι η Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ με έγγραφό της αιτήθηκε την διάθεση της Λ.Α.Φ. Ιωαννίνων, για την πραγματοποίηση εκδήλωσης κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας, για την 15 13:00 Φεβ 15.

2. Η απάντηση της 8ης Μ/Π ΤΑΞ έγινε προφορικά και ήταν αρνητική, χωρίς να εξηγούνται οι λόγοι της μη διαθέσεως της ΛΑΦΙ.

3. Κατόπιν των παραπάνω κρίνεται σκόπιμο να σας γνωρίσουμε τα εξής:

α. Η ΛΑΦ. Ιωαννίνων μέχρι σήμερα έχει διατεθεί για τον ίδιο σκοπό με την Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ σε Συλλόγους και Ενώσεις φορέων της πόλεως των Ιωαννίνων.

β. Τα μέλη της Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ είναι στρατιωτικοί οι οποίοι, όπως και όλοι οι στρατιωτικοί, με κρατήσεις στους μισθούς τους συντηρούν τις Λ.Α.Φ.

γ. Με την πραγματοποίηση της εν λόγω εκδήλωσης στην Λ.Α.Φ.Ι. θα υπήρχε και επιπλέον οικονομικό όφελος (στη Λ.Α.Φ.Ι.) λόγω κατανάλωσης ειδών τα οποία αυτή παρέχει.

4. Πέραν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΛΑΦΙ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν διατίθεται στην Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ, δημιουργούνται τα εξής ερωτήματα:

α. «Γιατί αυτή η αντιμετώπιση στην Ένωση Στρατιωτικών την στιγμή που η ΛΑΦΙ διατίθεται σε παρόμοιες εκδηλώσεις;»

β. «Πότε επιτέλους η Ένωση Στρατιωτικών θα πραγματοποιήσει εορταστική εκδήλωση σε χώρο (ΛΑΦΙ) για τον οποίο οι στρατιωτικοί υπόκεινται σε κρατήσεις του μισθού τους;»

γ. «Γιατί η Στρατιωτική Υπηρεσία, με την στάση της αυτή, δείχνει να αγνοεί συνεχώς ένα νομιμότατο σωματείο εργαζομένων που αποτελείται από συναδέλφους στρατιωτικούς;»

5. Το Δ.Σ της Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ, ως μοναδικό νόμιμο σωματείο Στρατιωτικών της Ηπείρου το οποίο απαριθμεί εκατοντάδες μέλη και συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω αποφάσισε τα εξής:

α. Να αναβάλει την εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας γιατί τα Στρατιωτικά Καταστήματα (Στρατιωτικά Πρατήρια και Στρατιωτικές Λέσχες) παρέχουν υπηρεσίες σε στρατιωτικούς και όχι μόνο και διότι η τυχόν πραγματοποίηση της εν λόγω εκδήλωσης σε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο θα δημιουργούσε αρνητική διάθεση στα μέλη μας απ’ την στιγμή που στην Φρουρά υπάρχει η Λ.Α.Φ.Ι. η οποία έχει ήδη διατεθεί σε ενώσεις και συλλόγους της πόλης, που πέραν τέτοιων εκδηλώσεων, δεν την χρησιμοποιούν και δεν την ενισχύουν όπως οι στρατιωτικοί.

β. Την πραγματοποίηση επαφών με Βουλευτές της Ηπείρου στους οποίους θα τεθεί και το υπόψη θέμα προκειμένου να τοποθετηθούν επ’ αυτού.

6. Η ΠΟΕΣ στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλείται για την εκδήλωση ενεργειών, κατά την κρίση της.

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
 
Ο Πρόεδρος
 
 
 
 
Θεοδώρου Γεώργιος
Υπολοχαγός (ΠΖ)
 6937453787
 
Ο Γεν. Γραμματέας
 
 
 
 
Λίτσιος Ευάγγελος
Υπίλαρχος (Α)
6977071924

 

 

Thursday the 18th. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons