Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

    

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Τηλ. - Fax: 26510-33865

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας κοινοποιούμε μετά απο ενέργειες της Ένωσης νέα επικαιροποιημένη κατάσταση συμβεβλημένων φαρμακείων με το ΥΠΕΘΑ στην Ήπειρο. Στην κατάσταση έχουν συμπεριληφθεί τα νέα φαρμακεία που μετά απο ενέργειες της Ένωσης έχουν συμβεβληθεί με το Ταμείο μας ενώ έχουν αφαιρεθεί όσα έχουν πάψει να είναι στην σύμβαση αλλά υπάρχουν στην κατάσταση της Υπηρεσίας. Η Ένωση σύντομα θα ανακοινώσει νέα κατάσταση απο όλους τους ιατρούς που έχουν υπογράψει σύμβαση με το ΥΠΕΘΑ και παραμένουν.