Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

    

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Τηλ. - Fax: 26510-33865

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ΠΡΟΣ:    κ.κ. ΥΕΘΑ,ΑΝΥΕΘΑ,ΥΦΕΘΑ.

                κ. Βουλευτές Ηπείρου                                                                                                                                                                                                    

ΘΕΜΑ:   Οικονομικά - Υγιεινή-Νοσηλεία. 

        1. Αξιότιμε κύριε υπουργέ, σας γνωρίζουμε ότι με έγγραφο του Γ.Ε.Α. γνωρίστηκε σε συναδέλφους  ότι με πράξη του ελεγκτικού συνεδρίου (υπηρεσία επιτρόπου στο Υπουργείο Εθνικής  Άμυνας), δεν θεωρήθηκε ένταλμα δαπάνης  νοσηλείων στρατιωτικού προσωπικού, προκειμένου να διευκρινιστεί το νομικό πλαίσιο που διέπει τον τρόπο εξόφλήσής τους.   

       2.  Επίσης στο έγγραφο αναφέρετα ότι οι μονάδες  και οι υπηρεσίες θα πρέπει να μεριμνήσουν μέχρι τη διευκρίνιση του ανωτέρου νομικού πλαισίου που θα γνωστοποιηθεί με νεωτέρα για την αναστολή πληρωμής πάσης φύσεως δαπανών νοσηλείων στο στρατιωτικό προσωπικό, αναστολή αποστολής στα ελεγκτήρια δαπανών καταβληθέντων δαπανών,  αναστολή αποστολής από τα τα ελεγκτήρια δαπανών σχετικών ενταλμάτων στην υπηρεσία επιτρόπου για θεώρηση.            

       3.  Το παραπάνω έγγραφο έχει προκαλέσει μεγάλη αγωνία και αναστάτωση στους συναδέλφους, ιδιαίτερα σ΄ αυτούς που οι ίδιοι ή τα μέλη της οικογένειάς τους πάσχουν από σοβαρό ή άλλο νόσημα και χρήζουν πάσης φύσεως νοσήλειων, αλλά και στο υπόλοιπο στρατιωτικό προσωπικό που κυριολεκτικά (για να χρησιμοποιήσουμε ένα απόφθεγμα) δεν «ξέρει τι του ξημερώνει» σε θέματα υγείας.

       4. Παρακαλούμε για την αποσαφήνιση  (των οποίων κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να διευκρινιστούν  ταυτόχρονα με την αναστολή πληρωμής) των κάτωθι:

              α. Τα διάφορα νοσήλεια μέχρι τη διευκρίνιση του νομικού καθεστώτος θα πληρώνονται από τον έκαστο συνάδελφο με δική του δαπάνη;

               β. Τα προαναφερόμενα νοσήλεια αφορούν και φάρμακα;

               γ. Τι χρονικό διάστημα απαιτείται για τη διευκρίνιση του νομικού καθεστώτος;

              δ. Σε πόσο χρονικό διάστημα θα αποπληρωθούν αυτοί που θα τα εκτελέσουν με ιδία δαπάνη;

               ε. Σε περίπτωση που αφορούν και φάρμακα πως και με πια συμμετοχή  θα γίνονται οι προμήθειες από τα συμβεβλημένα φαρμακεία;

      5.   Οι κ.κ. ΑΝΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ  καθώς και οι κ. Βουλευτές Ηπείρου στους οποίους κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και τις κατά την κρίση τους ενέργειες.

 


Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
 
Ο Πρόεδρος
 
 
 
 
Θεοδώρου Γεώργιος
Υπολοχαγός (ΠΖ)
 6937453787
 
Ο Γεν. Γραμματέας
 
 
 
 
Λίτσιος Ευάγγελος
Υπίλαρχος (Α)
6977071924

 

 

Thursday the 18th. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons