Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

    

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Τηλ. - Fax: 26510-33865

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ένωση ενημερώνει οτι μετά την επιστολή μας στο ΥΠΕΘΑ για το θέμα που αποκαλύψαμε με την διαταγή αναστολής πληρωμής δαπανών νοσήλειων σήμερα με νεώτερο έγγραφό του το ΓΕΑ ενημέρωσε οτι παύει να ισχύει η προηγούμενη διαταγή και συνεχίζονται όλες οι πληρωμές δαπανών υγείας. Η ΕΣΠΕΗΠ ευχαριστεί την Στρατιωτική και Πολιτική Ηγεσία για την άμεση λύση του θέματος.


 

Wednesday the 10th. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons