Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

 

 

Την 2 Μαρτίου το Παράρτημά μας έκοψε την πίτα για το Νέο Έτος 2013 στα γραφεία της. Παρερεύθηκαν παλιά και νέα μέλη μας καθώς και μέλη της Ένωσης Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Άρτας, Ο Διοικητής του ΚΕΝ Άρτας και μέλη της Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monday the 5th. Site created by isnetwork.gr.