Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Πραγματοποιήθηκε την 26/5/2013 συνάντηση των μελών και των φίλων της ένωσης με σκοπό τη συζήτηση των τρέχοντων και επίκαιρων θεμάτων που απασχολούν όλους μας, όπως οικονομικά, ασφαλιστικό, μεταθέσεις καθώς και τα αποτελέσματα των συναντήσεων με τους Βουλευτές και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου. Μίλησαν για τα οικονομικά, ασφαλιστικά και θεσμικά προβλήματά μας ο Πρόεδρος του ΣΥΣΜΕΔ Ανχης (ΣΔΓ) κ. Τσουκαράκης Ανέστης και ο Πρόεδρος της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας Λγος (Ο) κ. Νατσιούλας Ηλίας.

Monday the 22nd. Site created by isnetwork.gr.