Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

    

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Τηλ. - Fax: 26510-33865

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Γνωρίζεται ότι την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 11:00 στο Ξενοδοχείο OLYMPIC στα Ιωάννινα θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού της Ένωσης, η τακτική ετήσια γενική συνέλευση της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα:

• Απολογισμός έργου της ΕΣΠΕΗΠ.
• Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.
• Οικονομικός απολογισμός – ισολογισμός 2015 – προϋπολογισμός 2016.
Εκλογή 3μελούς εφορευτικής επιτροπής για τις εκλογές της Ένωσης το έτος 2016 καθώς και ορισμός ημερομηνίας των εκλογών.
Οι τελευταίες εξελίξεις και οι επόμενες κινήσεις της Ένωσης σε Ασφαλιστικό, Ωράριο Εργασίας, Μεταθέσεις και σε όλα τα θέματα που μας αφορούν.

Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προταθεί από μέλος της Ένωσης.


Αμέσως μετά την Γενική Συνέλευση θα ακολουθήσει εκδήλωση κοπής πίτας στο χώρο εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου.Το parking του ξενοδοχειου θα διατίθεται δωρεάν για τα μέλη μας.


Τονίζεται ότι η παρουσία σας κρίνετε αναγκαία και επιβεβλημένη, σε περίπτωση δε απουσίας σας μπορείτε, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, να εκπροσωπηθείτε από έτερο παρόντα στη Γ.Σ. μέλος της Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ., με έγγραφη εξουσιοδότησή σας θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, η οποία θα παραδοθεί στον Πρόεδρο του Δ.Σ. πριν την έναρξη της Γ.Σ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας της ανωτέρω Γ.Σ. αυτή θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο την επόμενη Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016.

 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
 
Ο Πρόεδρος
 
 
 
 
Θεοδώρου Γεώργιος
Υπολοχαγός (ΠΖ)
 6937453787
 
Ο Γεν. Γραμματέας
 
 
 
 
Λίτσιος Ευάγγελος
Υπίλαρχος (Α)
6977071924

 

 

 

Sunday the 22nd. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons