Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

    

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Τηλ. - Fax: 26510-33865

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ΠΡΟΣ: 8 Μ/Π ΤΑΞ

Aρ.Πρωτ.: 42/2016

Ιωάννινα, 17 Μαρ 2016

ΘΕΜΑ : Ωράριο Εργασίας


 ΣΧΕΤ :  α. Φ.400/163881/Σ.4187/08-09-2011 Απόφαση κ.ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β’ 2156)
             β. Φ.400/165047/Σ.4722/17-10-2011 Απόφαση κ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β’ 2340)                       γ. Φ.400/96/264124/Σ.3901/19-10-14/ΓΕΕΘΑ/Β’ ΚΛΑΔΟΣ/Β1

Σας γνωρίζουμε ότι όπως ενημερωθήκαμε από συναδέλφους μέλη μας αλλά και όπως και οι ίδιοι γνωρίζουμε, την 16 Μαρ 2016 προσωπικό των Μονάδων της Ταξιαρχίας και συγκεκριμένα των 625 Μ/Π ΤΠ και 8ης ΕΑΝ διατάχθηκε με προφορική Δγη των Δκτών τους να μεταβεί στην Περιοχή «Κατσικάς» για να μεταφέρουν και να στήσουν σκηνές για μετανάστες μέχρι το τελευταίο φως κατά παραβίαση του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας το οποίο έχει οριστεί έως τις 14:30. Επίσης το προηγούμενο διάστημα υπήρξε παραβίαση του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας στις Μονάδες 625 Μ/Π ΤΠ, 8η ΕΑΝ, 583 Μ/Π ΤΠ και 8 ΛΜΧ . Η συνεχής παραβίαση του ωραρίου έχει δημιουργήσει σοβαρά προσωπικά αλλά και οικογενειακά προβλήματα στους συναδέλφους οι οποίοι ήδη τον τελευταίο χρόνο έχουν υπερβάλλει εαυτούς υπηρετώντας πιστά το λειτούργημα του Στρατιωτικού στην παραμεθόριο περιοχή της Ηπείρου.

Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι στο (γ) σχετικό έγγραφο, ο κ. Α/ΓΕΕΘΑ, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον νομικό πλαίσιο, υπενθυμίζει και επισημαίνει τα εξής:

α. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης του προσωπικού των Μονάδων-Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ανέρχεται ρητά και αποκλειστικά σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως. Ως εκ τούτο, οποιαδήποτε παρέκκλιση από το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης.

β. Εφίσταται η προσοχή για τήρηση των υποχρεωτικά σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίας εργασίας από το σύνολο του προσωπικού των Στρατιωτικών Μονάδων και Υπηρεσιών.

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλούμε για τα εξής:

α. Την άμεση επέμβασή σας για την αποκατάσταση της νομιμότητας στο θέμα του ωραρίου εργασίας των συναδέλφων, όπως προβλέπεται και από τα σχετικά.

β. Την έκδοση γραπτών διαταγών για τις περιπτώσεις που απαιτείται εργασία πέραν του ωραρίου προκειμένου να ενεργήσουν για την οικονομική αποζημίωση τους.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
 
Ο Πρόεδρος
 
 
 
 
Θεοδώρου Γεώργιος
Υπολοχαγός (ΠΖ)
 6937453787
 
Ο Γεν. Γραμματέας
 
 
 
 
Λίτσιος Ευάγγελος
Υπίλαρχος (Α)
6977071924

 

Monday the 26th. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons