Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

    

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ


email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ΠΡΟΣ: ΥΕΘΑ κ. Καμμένο Πάνο

ΚΟΙΝ: κ. Βουλευτές Ηπείρου

Aρ.Πρωτ.: 61/2016

Ιωάννινα, 21 Ιουν 2016

 

ΘΕΜΑ: Χρήση Ταυτότητας Στρατιωτικών ως Ταξιδιωτικού Εγγράφου

ΣΧΕΤ : α. Νόμος Υπ’ αριθμόν 2514 / 97 ΦΕΚ’ Α 140

          β. Έγγραφο του Συνηγόρου του πολίτη με Α.Π. 169848/40899/2013

          γ. Έγγραφο του Συνηγόρου του πολίτη με Α.Π. 169848/57188/2014

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
 
Ο Πρόεδρος
 
 
 
 
Θεοδώρου Γεώργιος
Υπολοχαγός (ΠΖ)
 6937453787
 
Ο Γεν. Γραμματέας
 
 
 
 
Στρατσιάνης Παναγιώτης
ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ)
6936563126

 

Tuesday the 23rd. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons