Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

Σε συνέχεια της επιστολής της Ένωσης το ΚΕΕΛΠΝΟ μας απάντησε με έγγραφό του διατυπώνοντας τα ίδια ερωτήματα με την Ένωση μας προς το ΓΕΣ/ΔΥΓ. Μετά τα ερωτήματα τα οποία θέτει το ΚΕΕΛΠΝΟ περιμένουμε την επίσημη απάντηση τόσο από το ΓΕΣ/ΔΥΓ όσο και από Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

 

 

Wednesday the 10th. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons