Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

    

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Τηλ. - Fax: 26510-33865

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ΠΡΟΣ: κ. Βουλευτές Περιφέρειας Ηπείρου                                                                                                                                                                                                                                                                                          Αρ. Πρωτ. 35/2013                                                                          Ιωάννινα, 08 Ιουλ 2013      

ΚΟΙΝ:ΣΥΣΜΕΔ

           Δκτη VIII Μ/Π ΜΠ

 

ΘΕΜΑ :  Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη (Συμβεβλημένοι ιατροί - φαρμακεία)

1.             Σας γνωρίζουμε, ότι μετά από καταγγελίες στην ένωση μας από συναδέλφους αλλά  και μέλη αυτής, μεγάλος αριθμός στρατιωτικών το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιφέρεια Ηπείρου, δεν είναι σε θέση να εξυπηρετηθεί  από συμβεβλημένους ιατρούς για εξετάσεις, επίσκεψη ή περίθαλψη για τις οικογένειες τους (καθώς εμείς δεν δικαιούμαστε εξωνοσοκομειακή περίθαλψη) αλλά ούτε και από φαρμακεία για αυτούς και τις οικογένειές τους.

2.             Η Ένωση μετά από ενδελεχή έρευνα των σχετικών καταστάσεων συμβεβλημένων ιατρών – φαρμακείων, διαπίστωσε ότι μεγάλος αριθμός από αυτούς δεν είναι πια συμβεβλημένοι με το ΥΠ.ΕΘ.Α εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα ενώ τα στοιχεία τους αναγράφονται στις εν λόγω καταστάσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην ΠΕ Άρτας – Πρέβεζας δεν υπάρχουν συμβεβλημένα φαρμακεία ενώ οι συμβεβλημένοι ιατροί είναι ελάχιστοι. Στις ΠΕ Ιωαννίνων – Θεσπρωτίας έχουν μείνει ελάχιστα φαρμακεία και μικρός αριθμός συμβεβλημένων ιατρών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την οικονομική επιβάρυνση των συναδέλφων στην δύσκολη περίοδο που διανύουμε.

3.             Μετά από επικοινωνία με τους ιατρούς – φαρμακοποιούς, οι οποίοι δεν είναι πια συμβεβλημένοι με το ΥΠ.ΕΘ.Α μας δήλωσαν ότι κύριος λόγος αποχώρησής τους είναι ο μεγάλος χρόνος καθυστέρησης πληρωμών τους, από το ΥΠ.ΕΘ.Α ο οποίος φτάνει και σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνάει  τα 2 χρόνια. Παράλληλα  την ίδια περίοδο οι κρατήσεις μας για ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη έχουν αυξηθεί, παρότι ήδη ήταν από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εισφορές στο δημόσιο, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό των στρατιωτικών.

4.              Οι κύριοι βουλευτές της Περιφέρειας Ηπείρου παρακαλούνται για την υποβολή της αντίστοιχης ερώτησης στην Βουλή των Ελλήνων καθώς το εν λόγω ζήτημα  αφορά εκατοντάδες οικογένειες συναδέλφων που υπηρετούν στην  Ήπειρο.

5.             Ο ΣΥΣΜΕΔ  στον οποίο κοινοποιείται το παρών έγγραφο παρακαλείται για την κατά τη κρίση του ενέργειες καθώς είναι ένα θέμα που αφορά και τις οικογένειες των στρατιωτικών όλης της χώρας.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
 
Ο Πρόεδρος
 
 
 
 
Θεοδώρου Γεώργιος
Υπολοχαγός (ΠΖ)
 6937453787
 
Ο Γεν. Γραμματέας
 
 
 
 
Λίτσιος Ευάγγελος
Υπίλαρχος (ΑΤΘ)
6977071924
 
 
Thursday the 22nd. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons