Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

«Απονομή του ανώτερου βαθμού στον οποίο μπορούσε να εξελιχθεί σε θανόντα Υπαξιωματικό του Στρατού Ξηράς, ο οποίος απεβίωσε κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο»

 

 

 

Απονέμουμε το βαθμό του Ανθυπασπιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 10 του ΝΔ/τος 445/1974 (Α΄160), στον Εθελοντή Μακράς Θητείας Επιλοχία Πεζικού Μπουραντά Κωνσταντίνο του Νικόλαου, ΑΜΟ:15691, από 5-9-16, θανόντα Υπαξιωματικό του Στρατού Ξηράς, ο οποίος απεβίωσε κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο.
 
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ         ΕΔΩ  
Wednesday the 21st. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons