Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

    

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Τηλ. - Fax: 26510-33865

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 22/07/2013

 

Η Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ. συμμετείχε την 20/7/2013 στην Λάρισα στη συνάντηση των Περιφερειακών Ενώσεων Στρατιωτικών. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τους συναδέλφους με κύρια το ασφαλιστικό ,μισθολόγιο,ωράριο εργασίας,μεταθέσεις αλλά και τοπικά ζητήματα.Το παρόν έδωσε ο Πρόεδρος του ΣΥΣΜΕΔ Άνχης (ΣΔΓ)  Τσουκαράκης Ανέστης. Την Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ. εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Υπλγος (ΠΖ) Θεοδώρου Γεώργιος ,ο Γεν. Γραμματέας Υπλχος (ΑΤΘ) Λίτσιος Ευάγγελος και ο Γραμματέας ΕΜΘ Επχίας (ΜΧ) Στρατσιάνης Παναγιώτης.

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
 
Ο Πρόεδρος
 
 
 
 
Θεοδώρου Γεώργιος
Υπολοχαγός (ΠΖ)
 6937453787
 
Ο Γεν. Γραμματέας
 
 
 
 
Λίτσιος Ευάγγελος
Υπίλαρχος (ΑΤΘ)
6977071924
 
 
Thursday the 22nd. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons