Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

Αναγνώριση χρόνου (τελευταία ευκαιρία)  

Του Αχιλλλέα Καρασαββίδη 

Απομένει μόνο ένας μήνας για την εφαρμογή του πρόσφατου ασφαλιστικού νόμου (Ν.4387/16) όσον αφορά τις αναγνωρίσεις.
Σύμφωνα με το νόμο, υπάρχουν 3 διατάξεις που αφορούν την αναγνώριση χρόνου (πενταετίας, θητείας, ΑΕΙ/ΤΕΙ).

α. Από 1-1-2017 το ποσοστό εισφορών αναγνώρισης για σύνταξη αυξάνεται (τριπλασιάζεται) από 6,67% σε 20% (παρ. 15.1.β).
β. Ως ασφαλιστέος μισθός θα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών μαζί με όλα τα επιδόματα (παρ. 38.1).
γ. Εάν η αναγνώριση αρχίσει πριν την 1-1-2017 (με βάση την ημερομηνία αίτησης), η εξαγορά συνεχίζεται με τις παλιές διατάξεις (παρ. 34.1.δ).

Επί των ανωτέρω διατάξεων δεν προβλέπεται καμία εξαίρεση, οπότε οι συνέπειες της διάταξης (β) είναι οι εξής:
β.1. Παύει η αναγνώριση της πενταετίας στα σώματα ασφαλείας με βάση τις αποδοχές υπερωριακής απασχόλησης.
β.2. Αυξάνει ο ασφαλιστέος μισθός στους παλιούς ασφαλισμένους και εξισώνεται με τους νέους ασφαλισμένους.
Η αύξηση κυμαίνεται από 18 ~ 25% ανάλογα με τα επιδόματα και φυσικά αυξάνουν αντίστοιχα και οι εισφορές σύνταξης.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΤΟ ENSTOLOI.NET            ΕΔΩ 

Σημείωση Ένωσης : Η απόφαση της αναγνώρισης η όχι τώρα της μάχιμης πενταετίας  η άλλων ετών ασφάλισης είναι αυστηρά προσωπική απόφαση των στελεχών  που πρέπει να λάβουν υπόψη την προσωπική,οικογενειακή και οικονομική κατάστασή τους  καθώς και την μεγάλη διαφορά μισθού με σύνταξης και τυχόν αλλαγές η όχι στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό στο μέλλον .

 

Tuesday the 3rd. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons