Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 

Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ 

 

 

 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

email:espeep2012@gmail.com

Aρ.Πρωτ.: 15/2017

Ιωάννινα, 08Φεβ 2017

 

 

 ΠΡΟΣ :          Βουλευτές Ηπείρου

                       

 

ΘΕΜΑ:           Χρόνος Εργασίας Στρατιωτικού Προσωπικού.

 

ΣΧΕΤ :  Η από 18 Ιανουαρίου 17 απάντηση του τμήματος κοινοβουλευτικού ελέγχου του ΥΠΕΘΑ στην αναφορά 1904/9-12-2016  του βουλευτή κυρίου Νικ Νικολόπουλου

 

                     Αξιότιμοι Κύριοι και Κυρίες Βουλευτές.

 

                     Την 06 Δεκ 16 υποβάλλαμε πρόταση επίλυσης του θέματος της παράνομης απασχόλησης του στρατιωτικού προσωπικού, το οποίο συνεχίζει μέχρι και σήμερα να απασχολείται για περισσότερες ώρες από όσες προβλέπουν οι νόμοι. 

 

                     Ζητήσαμε να συνυπολογιστεί ο χρόνος που εργασθήκαμε πέραν του νόμιμου με την εξαγορά των ετών εκστρατείας ώστε να μην ζητείται να πληρώσουμε για εργασία που έχει παρασχεθεί, καθώς και να θεσμοθετηθεί επίδομα υπερωριακής αποζημίωσης στο μισθολόγιο μας.

 

                     Η επιστολή μας κατατέθηκε με την από 9 Δεκ 2016 ερώτηση του βουλευτή κ. Νίκου Νικολόπουλου στην Βουλή των Ελλήνων με αριθμό πρωτοκόλλου 1904/2016.

 

                     Με μεγάλη μας απογοήτευση διαβάσαμε την απάντηση του κυρίου υπουργού Αμύνης στην επιστολή μας καθώς δεν απαντά σε βασικά θέματα τα οποία θίξαμε.

 

                     Αναγνωρίζει πως η νομοθεσία προβλέπει 40ωρη εβδομαδιαία εργασία για το στρατιωτικό προσωπικό του υπουργείου Εθνικής Αμύνης αλλά προβάλει ιδιαιτερότητες ως προς το είδος της παρεχόμενης εργασίας που ανατίθενται εκ των ισχυόντων Στρατιωτικών Κανονισμών και Διαταγών (εκτέλεση εικοσιτετράωρων ή μικρότερης διάρκειας υπηρεσιών, συμμετοχή σε ασκήσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις, παροχή βοήθειας σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες ή άτομα, σεισμούς, πυρκαγιές ή άλλα γεγονότα έκτακτης ανάγκης) 

 

                     Ως στρατιωτικοί έχουμε ορκιστεί υπακοή στο Σύνταγμα, τους Νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους και ουδέποτε αμφισβητήσαμε την υποχρέωση μας ως προς δραστηριότητες και εργασίες που επιβάλλουν οι νόμοι και οι στρατιωτικοί κανονισμοί που πολύ σωστά αναφέρει ο κύριος υπουργός. Ουδέποτε αμφισβητήσαμε την υποχρέωση μας στην εκτέλεση οποιασδήποτε αποστολής που μας ανατέθηκε βάση των ισχυουσών νόμων και στρατιωτικών κανονισμών και διαταγών.

 

                      Όπως πολύ σωστά επισημαίνει στην απάντηση του ο κύριος υπουργός, ο νομοθέτης σε ένδειξη αναγνώρισης του τρόπου και των συνθηκών απασχόλησης αναγνωρίζοντας την προσφορά και την ιδιαιτερότητα της εργασίας μας έχει θεσπίσει ειδικό επίδομα στο μισθολόγιό μας, το επίδομα ειδικής απασχόλησης.

 

                     Εκείνο που εδώ και πολύ καιρό επισημαίνουμε είναι πως όλες οι δραστηριότητες και εργασίες που νομίμως εκτελούμε πρέπει να διεξάγονται εντός του νομοθετημένου χρόνου εργασίας των 40 ωρών της εβδομάδα, κάτι που δυστυχώς δεν γίνεται. Όσο αφορά την νομοθεσία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας που το υπουργείο επικαλείται στην απάντηση του, η εν λόγω νομοθεσία δεν τροποποιεί το άρθρο 1 του νόμου 1157/81 αλλά ορίζει οδηγίες ως προς τον καταμερισμό του νομοθετημένου χρόνου εργασίας με σκοπό την προστασία του εργαζομένου. Δίχως αυτή την νομοθεσία θα μπορούσε ο εργοδότης να απασχολεί το προσωπικό του 40 ώρες συνεχόμενα.  Πουθενά δεν βρήκαμε νομοθεσία η οποία να επιτρέπει στην διοίκηση την απασχόληση πέραν του 40ώρου για τις δραστηριότητες που ο κύριος υπουργός αναφέρει. Ως τούτου ο συνολικός χρόνος απασχόλησης για οποιαδήποτε εργασία είναι στο σύνολο αυτών, 40 ώρες την εβδομάδα.

 

                     Κατόπιν της θλιβερής διαπίστωσης συνεχούς παραβίασης του ωραρίου ζητήσαμε:

                     α. Να υπολογιστεί ο χρόνος απασχόλησης πέραν των 40 ωρών την εβδομάδα για την αναγνώριση ετών ασφάλισης, δίχως καταβολή εισφορών, καθώς ο χρόνος αυτός είναι χρόνος πραγματικής εργασίας και όχι αναγνώριση πλασματικής εργασίας.

                     β. Να θεσμοθετηθεί πληρωμή της υπερωριακής αποζημίωσης για τις ώρες που ο στρατιωτικός απασχολείται πέραν των 40 ωρών την εβδομάδα για όλες τις ΝΟΜΙΜΕΣ εργασίες που του ανατίθενται εκ των ισχυόντων Στρατιωτικών Κανονισμών και Διαταγών (εκτέλεση εικοσιτετράωρων ή μικρότερης διάρκειας υπηρεσιών, συμμετοχή σε ασκήσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις, παροχή βοήθειας σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες ή άτομα, σεισμούς, πυρκαγιές ή άλλα γεγονότα έκτακτης ανάγκης).

 

                     Μετά την απάντηση του υπουργείου και την δήλωση αναρμοδιότητας του ως προς την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για τα θέματα που θίξαμε, καθώς και δεδομένου της συνεχής παράνομης απασχόλησης του στρατιωτικού προσωπικού πέραν όσων η νομοθεσία ορίζει, παρακαλούμε για τις ενέργειες σας με σκοπό την τροποποίηση του άρθρου 7 της Φ.400/32/82424/Σ.343 ΦΕΚΒ' 1139/2011 ως εξής :«Άρθρο 7»                     Απαλλαγές του στρατιωτικού προσωπικού:

 

                     Οι στρατιωτικοί που εργάσθηκαν για οποιαδήποτε αιτία πέραν του εβδομαδιαίου χρόνου όπως αυτός ορίζεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του νόμου 1157 / 1981 ΦΕΚ Α’ 126, δικαιούνται απαλλαγής για όλες τις επιπλέον ώρες ως παρακάτω:

                     Για εκτέλεση υπηρεσιών μετά την 23:00, όταν η επόμενη μέρα είναι εργάσιμη ημέρα, απαλλαγή της επόμενης της υπηρεσίας ημέρα, υπολογιζόμενη αυτή ως 8 ώρες εργασίας. Εάν η επόμενη της υπηρεσίας είναι μη εργάσιμη ημέρα, απαλλαγή μία εργάσιμη ημέρα εντός της επόμενης εβδομάδας υπολογιζόμενη αυτή ως 8 ώρες εργασίας.

                    Οι ώρες που υπολείπονται μετά την χορήγηση ημερών της ανωτέρω παραγράφου, χορηγούνται υποχρεωτικά σε διάστημα το πολύ μηνός, με χορήγηση απαλλαγής μίας εργάσιμης ημέρας για κάθε 8 ώρες εργασίας. Είναι δυνατή η χορήγηση των παραπάνω απαλλαγών συγκεντρωτικά.»

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

Πρόεδρος

 

Θεοδώρου Γεώργιος

Λοχαγός (ΠΖ)

6937453787

-Ο-

Γενικός Γραμματέας

 

Στρατσιάνης Παναγιώτης

ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ)

6936563126

 

  Η ΕΣΠΕΗΠ ευχαριστεί τον κ Βουλευτή γιατί με την ερώτησή του στην Βουλή  δείχνει   το ενδιαφέρον τουγια τους Στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους .

Monday the 22nd. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons