Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

Παραχώρηση με το αζημίωτο από το Υπουργείο Άμυνας..

 

 

Στο Δήμο Ιωαννιτών παραχωρεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας –μέσω του Ταμείου του- τους παλιούς στρατιωτικούς φούρνους... Πρόκειται για ένα ακίνητο, ενός στρέμματος, στην οδό Ελένης Ζωγράφου. Και φυσικά η παραχώρηση κατά χρήση, για την οποία θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο γίνεται με όρους.

Πρώτον, αφορά διάστημα τριάντα ετών..

Δεύτερον δίνεται για την ανέγερση νηπιαγωγείου..

Τρίτον, το 20% επί του συνολικού αριθμού των νηπίων που θα φιλοξενούνται στο νηπιαγωγείο, σε ετήσια βάση και για τα τριάντα χρόνια, θα εξυπηρετεί τις οικογένειες των στελεχών που υπηρετούν στην 8η Μεραρχία.

Επιπλέον και σε ετήσια βάση, θα διατίθενται τριάντα θέσεις στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του Δήμου για την εξυπηρέτηση αναγκών στελεχών της 8ης Μεραρχίας.

Τέταρτον... Η ολοκλήρωση και η έναρξη λειτουργίας του νηπιαγωγείου θα πρέπει να γίνει εντός πέντε ετών. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε το ακίνητο θα επανέλθει στο Υπουργείο.. Παύει δηλαδή η παραχώρηση.

Και το καλύτερο το Υπουργείο το κρατά για το τέλος και για την περίπτωση όπου δεν γίνει νηπιαγωγείο...

«Ο δεύτερος συμβαλλόμενος (Σ.Σ. δηλαδή ο Δήμος) αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής έτερου ισοδύναμου ανταποδοτικού ωφελήματος στον πρώτο συμβαλλόμενο (Σ.Σ. δηλαδή στο Υπουργείο) το οποίο συνίσταται σε μηνιαία καταβολή χρηματικού ποσού ύψους 4.565,32 ευρώ, καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης, με ετήσιες προσαυξήσεις της τάξης του 3%. Εναλλακτικά θα δρομολογούνται ενέργειες, κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων, για την ανταλλαγή της κυριότητας του υπόψη ακινήτου, με έτερο ακίνητο ιδιοκτησίας του δεύτερου συμβαλλόμενου, της αυτής κατ’ ελάχιστον αξίας (με ταυτόχρονη ακύρωση της διαδικασίας παραχώρησης της χρήσης)...

Με άλλα λόγια, το Υπουργείο δεν παραχωρεί στο Δήμο το ακίνητο... Εκχωρεί τη χρήση έναντι μηνιαίου τιμήματος, όχι μικρού, και κρατά για τα στελέχη του το ένα πέμπτο των θέσεων νηπίων που θα υπάρξουν στο νηπιαγωγείο...

Άσσοι στην διαπραγμάτευση!

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΒΟΜΒΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ 8 Μ/Π ΤΑΞ ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Tuesday the 3rd. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons