Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

 

 

 

 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

e-mail:espeep2012@gmail.com

Aρ.Πρωτ.: 37/2017                                                Ιωάννινα,    5 Απριλίου   2017

 

 

 ΠΡΟΣ:  Πολιτικά κόμματα Ελληνικού κοινοβουλίου                                                                                                          

ΘΕΜΑ:  Κύρια αιτήματα των Στρατιωτικών (40 ωρο, Αμετάθετο στα 25 έτη, Μισθολόγιο, Αποκατάσταση αδικιών Ασφαλιστικού, Εφαρμογή απόφασης ΣτΕ)  

 

         1. Σας αποστέλλουμε  τις κύριες προτάσεις της Ενωσής μας για τα προβλήματα που απασχολούν τους Έλληνες Στρατιωτικούς .Να σας γνωρίσουμε εδώ  ότι η Ενωσή μας είναι η μεγαλύτερη Ένωση Στρατιωτικών με μέλη όχι μόνο στην Ηπειρο αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της Χώρας που δεν λειτουργούν Ενώσεις Στρατιωτικών.Οι παρακάτω προτάσεις έχουν βασιστεί σε εκατοντάδες αιτήματα-προτάσεις  συναδέλφων στα πέντε  έτη που λειτουργεί η Ένωσή μας.

 

          2. Ευελπιστούμε ότι οι προτάσεις και παρεμβάσεις μας, σε συνάρτηση με την πολιτική σας βούληση, θα αποκαταστήσουν το αίσθημα δικαιοσύνης στους στρατιωτικούς και στις οικογένειες τους, που την τελευταία 5ετία έχει κλονιστεί κυρίως από την μη επίλυση των παρακάτω ζητημάτων που απασχολούν το σύνολο του προσωπικού:

 

               α. Ωράριο εργασίας (οι στρατιωτικοί εργάζονται πέραν του 40ωρου που έχει νομοθετικώς καθοριστεί χωρίς να έχει προβλεφθεί αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ή κάποιο άλλο ισοσταθμιστικό μέτρο).

 

               β. Ασφαλιστικό Στρατιωτικών (εξακολουθεί να υφίσταται η πλέον αναγνωρισμένη από όλους ασφαλιστικοί αδικία, του Ν.3865/2010, στους καταταγέντες στις Ένοπλες Δυνάμεις τα έτη 1990-1992, ενώ παράλληλα δεν έχει προβλεφθεί μεταβατική περίοδος για τους μετέπειτα καταταγέντες)..Η μάχιμη πενταετία να δίνεται  χωρίς  καταβολή εισφορών σε όλους τους Στρατιωτικούς εφόσον αφορά έτη στα οποία εχουν εργαστεί γωρίς αποζημίωση  της υπερωριακής εργασίας τους.

 

                γ.  Μισθολογική αποκατάσταση των στελεχών με εφαρμογή αποφάσεως ΣΤΕ.

 

                δ. Μεταθέσεις στελεχών(η Ένωσή μας έχει προτείνει το αμετάθετο με την συμπλήρωσης 25ετούς υπηρεσίας).

 

                ε. ΣΟΑ και ΣΟΜΥ για όλους τους συναδέλφους που υπηρετούν στην παραμεθόριο.

 

                 στ. Άμεση χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου και στους Στρατιωτικούς.

 

                 ζ. Ενίσχυση των Ταμείων των Στρατιωτικών με αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων ,αποκατάσταση της ομαλής χορήγησης του Εφάπαξ βοηθήματος.

 

           3. Τέλος να σας γνωρίσουμε ότι η Ένωσή μας επιθυμεί να αρχίσει έναν γόνιμο διάλογο μαζί σας ώστε να σας εκθέσει τις απόψεις και τις προτάσεις της για όλα τα θέματα που αφορούν τους Στρατιωτικούς αλλά και για τα γενικότερα θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους.

  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

Πρόεδρος

 

 

Θεοδώρου Γεώργιος

Λοχαγός (ΠΖ)

6937453787

 

 

-Ο-

Γενικός Γραμματέας

 

 

Στρατσιάνης Παναγιώτης

                       ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ)

6936563126

 

 

Monday the 26th. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons