Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ


 

 

 

 

 

 


 

Νόμιμα αναγνωρισμένη επαγγελματική Ομοσπονδία με την υπ’ αριθμ.16/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό μητρώου 844 και αριθμό βιβλίου συνδικαλιστικών οργανώσεων 639

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pomens.gr (υπό κατασκευή) –

facebookΠΟΜΕΝΣ

 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Αθήνα, 11 Απρ. 2017

 

 

ΠΡΟΣ:Ε.Σ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Ε.Σ.ΠΕ.Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΕ.Σ.Π.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ- Ε.Σ.Π.Ε.ΛΑΡΙΣΑΣ- Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΒΟΛΟΥ - Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΑΧΑΙΑΣ - Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΡΟΔΟΥ-Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΛΥΜΝΟΥ-Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΑΡΚΑΔΙΑΣ-Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ-Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΒΑΛΑΣ- Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΡΟΔΟΠΗΣ - Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΞΑΝΘΗΣ - Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΙΛΚΙΣ- Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΣΕΡΡΩΝ-Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΧΑΝΙΩΝ - Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

ΚΟΙΝ:Ε.Σ.ΠE.ΗΠ. - Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ν.Τ.Α. - Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΑΝ.Α.Π.Α.

           Στρατιωτικοί συντάκτες 

 

 

ΘΕΜΑ: Κάλεσμα Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. στις Πρωτοβάθμιες Επαγγελματικές Ενώσεις Στρατιωτικών

 

 

            Αγαπητοί Συνάδελφοι - Μέλη των Δ.Σ. των Πρωτοβάθμιων Επαγγελματικών Ενώσεων Περιφερειών/Περιφερειακών Ενοτήτων

 

            1. Έχουμε την τιμή και την χαρά να σας γνωρίσουμε, ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.16/2017 διαταγή του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, συστάθηκε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), η οποία είναι η μόνη εναρμονισμένη με το νόμο 4407/2016.

 

             2.  Επίσης σας γνωστοποιούμε ότι από τα πρώτα ζητήματα που θέσαμε αρμοδίως στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ήταν η εισήγηση για τροποποίηση του Ν.4407/2016 στο άρθρο 50 παρ. 12, που αφορά στις εισφορές των μελών της Ομοσπονδίας, ώστε το 1/3 να αποδίδεται στην Ομοσπονδία και τα 2/3 στην εκάστοτε πρωτοβάθμια Ένωση καθώς και η πρόταση τροποποίηση του νομικού πλαισίου λειτουργίας των Ενώσεων ώστε να προβλεφθεί να έχουν την δική τους ιστοσελίδα και μ’ αυτό τον τρόπο αφενός να καθίσταται ευκολότερη η επικοινωνία των συναδέλφων με την Ένωση τους και αφετέρου να προβάλλεται το έργο - δραστηριότητες σας.  

 

             3. Κατόπιν τούτου απευθυνόμαστε στα πρωτοβάθμια σωματεία σας που έχουν εναρμονιστεί ομοίως με τον Ν. 4407/2016 και παρακαλούμε όπως, έως την 24η Απριλίου 2017, μας αποστείλατε πρώτα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κατόπιν με το ταχυδρομείο στην προσωρινή διεύθυνση Λ. Αμαλίας 48 Τ.Κ.10558 Αθήνα, τα καθοριζόμενα στο άρθρο πέντε (5) του καταστατικού ήτοι :

                   α. Έγγραφη αίτηση στην οποία ν' αναφέρεται ο ακριβής αριθμός των εγγεγραμμένων και ταμειακώς εντάξει μελών της Ένωσης κατά την υποβολή της αίτησης εγγραφής.

                   β. Επικυρωμένο αντίγραφο του εγκεκριμένου καταστατικού της Ένωσης.

                   γ. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμόδιου οργάνου της Ένωσης για την εγγραφή.

                   δ. Επικυρωμένο αντίγραφο μητρώου μελών, αποτελέσματα αρχαιρεσιών που έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με το νόμο και σύνθεση του Προεδρείου,

ώστε στην συνέχεια να εκδοθεί απόφαση έγκρισης εγγραφής στην Ομοσπονδία.

             

             4. Στα πλαίσια της διαφάνειας καιτης καθολικής συμμετοχής στο εκλέγειν και εκλέγεσθαιόσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού συναδέλφων, θεωρούμε ότι τα Δ.Σ. των πρωτοβάθμιων επαγγελματικών σωματείων θα πρέπει να προβούν σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων τους (Δ.Σ. - Εξελεγκτική επιτροπή - Αντιπρόσωποι) την 24η Σεπτεμβρίου 2017, γνωστοποιώντας το από σήμερα ώστε να γίνουν κοινωνοί όλοι οι συνάδελφοι των περιφερειών-περιφερειακών ενοτήτων.

 

             5. Οι Πρόεδροι των Ενώσεων που θα εγκριθεί η εγγραφή τους στην Ομοσπονδία θα ειδοποιηθούν άμεσα, ώστε να καθοριστεί μία πρώτη συνάντηση για γνωριμία, ανταλλαγή απόψεων και σκέψεων για την πορεία που θα ακολουθήσει η Ομοσπονδία, τον καθορισμό των λεπτομερειών για την σύγκλιση του Πρώτου Πανελλήνιου Συνεδρίου και Αρχαιρεσιών για τα όργανα της Ομοσπονδίας, που θα λάβει χώρα την 7η  Οκτωβρίου  2017.

 

                                                            Με εκτίμηση

 

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

 

              Ο                                               Ο                                                Ο

      ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ                ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΛΥΡΗΣ                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Thursday the 22nd. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons