Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

ENSTOLOI.NET   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Προκειμένου να ενσωματωθούν όλες οι ανωτέρω αποφάσεις στο site και να μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ σημερινών και μελλοντικών αποδοχών για κάθε έτος ξεχωριστά, αναβαθμίστηκαν όλοι οι υπολογισμοί στις σελίδες σύνταξης ανά υπηρεσία (ΓΕΣΓΕΝΓΕΑ-τ.Χ/Φ-τ.ΑΠΠΣΛΣ).
Υπάρχουν πλέον 6 (έξι) επιλογές στο πεδίο [Σύνταξη με νομοθεσία] και εισάγοντας κάθε φορά διαφορετικό έτος εφαρμόζεται η εκάστοτε νομοθεσία.

1. [Σύνταξη με νομοθεσία] –> 2014 (παλιά νομοθεσία)
Εμφανίζεται στο μεσαίο πίνακα ο τρόπος υπολογισμού της ακαθάριστης σύνταξης με την παλιά νομοθεσία, όπου μπορούν να διορθωθούν τα [Χιλιοστά ΓΛΚ] με βάση την εκδοθείσα Συνταξιοδοτική Πράξη του ΓΛΚ.
Εννοείται φυσικά ότι αυτή η επιλογή αφορά μόνο όσους διαγράφηκαν ή θα διαγραφούν μέχρι 31-12-2018, για τους οποίους έχει εκδοθεί (ή θα εκδοθεί) Συνταξιοδοτική Πράξη από το ΓΛΚ και με την παλιά νομοθεσία (παράλληλα με τη νέα).
Στις 2 στήλες του τελευταίου πίνακα εμφανίζονται οι αναλύσεις σύνταξης με βάση και τις 2 νομοθεσίες (ΓΛΚ-ΠΑΛΙΑ και 2017 από ΕΦΚΑ).

2. [Σύνταξη με νομοθεσία] –> 2017 (νέο ασφαλιστικό Ν.4387/16)
Εμφανίζεται στο μεσαίο πίνακα ο υπολογισμός της ακαθάριστης σύνταξης με το νέο ασφαλιστικό, όπου θα γίνεται η διόρθωση στα [Χιλιοστά ΕΦΚΑ] με βάση τη Συνταξιοδοτική Πράξη του ΕΦΚΑ, όταν αυτή εκδοθεί μελλοντικά για όλους.
Μέχρι να εκδοθεί η νέα σύνταξη από τον ΕΦΚΑ, μόνο οι νέοι απόστρατοι με διαγραφή μετά την 30-6-2016 διορθώνουν το πεδίο αυτό με βάση το αποτέλεσμα της σελίδας “Σύνταξη 2017” (οι παλιοί απόστρατοι δεν χρειάζεται να κάνουν καμία διόρθωση).
Πάλι στις 2 στήλες του τελευταίου πίνακα εμφανίζονται οι αναλύσεις σύνταξης με βάση τις 2 νομοθεσίες (ΓΛΚ-ΠΑΛΙΑ και 2017 από ΕΦΚΑ).

3. [Σύνταξη με νομοθεσία] –> ΠΡΟΣΩΡ. (προσωρινή σύνταξη)
Υπολογίζεται στην τελευταία στήλη η προσωρινή σύνταξη (φυσικά χωρίς προσωπική διαφορά), η οποία είναι το 50% του αθροίσματος [βασικός μισθός + ΕΧΥ] για όλους ή 60% για τρίτεκνους, περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το άρθρο: Προσωρινή σύνταξη και παραπληροφόρηση
Επισήμανση: Λόγω του ανωτέρω τρόπου υπολογισμού, η προσωρινή σύνταξη σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι μεγαλύτερη (!) από τη δικαιούμενη σύνταξη, ειδικά σε τρίτεκνους ή σε αξκούς με μεγάλο βασικό μισθό (ανωτάτου).
Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπολογιστεί η κανονική σύνταξη, θα κληθείτε να επιστρέψετε αναδρομικά τη διαφορά αρκετών μηνών!

4. [Σύνταξη με νομοθεσία] –> 2019 (μέτρα παρ. Α.1 και Α.2)
Εφαρμόζεται η κατάργηση της έκπτωσης φόρου (παρ. Α.1) και η περικοπή της προσωπικής διαφοράς (παρ. Α.2), η οποία σχεδόν πάντα μηδενίζεται.

5. [Σύνταξη με νομοθεσία] –> 2020 (μέτρα παρ. Α.1 ~ Α.3)
Υπολογίζονται τα προηγούμενα μέτρα (παρ. Α.1 και Α.2) και επιπρόσθετα η μείωση κατά 650 € του ετήσιου αφορολόγητου ποσού (παρ. Α.3).

6. [Σύνταξη με νομοθεσία] –> 2020.Α (μέτρα παρ. Α.1 ~ Α.3 και Αντίμετρα παρ. Α.4)
Υπολογίζονται όλα τα προηγούμενα μέτρα 2018-2019 (παρ. Α.1 ~ Α.3) και παράλληλα εφαρμόζονται τα Αντίμετρα, δηλαδή τα θετικά μέτρα (παρ. Α.4) που θα ισχύσουν μόνο εάν επιτευχθεί ο στόχος του πλεονάσματος που συμφωνήθηκε για το 2019.

ME TIΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΜΠΕΙΤΕ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ  ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΑΣ  ΣΤΟ ENSTOLOI.NET   ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ  

Wednesday the 21st. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons