Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ           Στρδο ‘’ΒΙΔΕΛΛΗ’’              Λεωφόρος Δωδώνης 39,          ΤΚ 45221       email:espeep2012@gmail.comΙωάννινα, 4 Οκτ 2017

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Απαντούμε στην προσπάθεια διχασμού  και φίμωσης με τον αγώνα μας.

 

          Πριν 5 χρόνια    με την υπ'αριθμ. 161/2013 απόφαση του Πρωτοδικείου Ιωαννίνωνεγκρίθηκε το καταστατικό και άρχισε η επίσημη λειτουργία της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου(Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ.).

          Στις 13 Ιουνίου 2013 απόκτησε μετά από δημοκρατικές ενέργειες και όπως ακριβώς ορίζει το καταστατικό μας, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.

           Στις 6 Απριλίου 2016 μετά από δημοκρατικές ενέργειες και όπως ακριβώς ορίζει το καταστατικό μας πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη του δεύτερου διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης.

 

           Η Ένωση τροποποίησε και εναρμόνισε το καταστατικό της τον Νοέμβριο του 2016, σύμφωνα με τον Ν.4407/2016, ως νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο, με την υπ΄ αριθμ29/2016 διάταξη Εκούσιας δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων και κατά συνέπεια είναι και θα παραμείνει το μοναδικό Σωματείο εν ενεργεία Στρατιωτικών που εκπροσωπεί νομίμως τους Στρατιωτικούς που υπηρετούν στην Ήπειρο και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

 

          Λιγες ημέρες μετά την έγκριση και εναρμόνιση της Ενωσής μας με τον Νόμο 4407/2016  η κυβέρνηση  έφερε  τροπολογία με ρύθμιση όπου έθετε εκτός Νόμου όλες τις Ενώσεις των Περιφερειών της Χώρας  μεταξύ άλλων και της ΕΣΠΕΗΠ. Την τελευταία στιγμή και μετά από τις αντιδράσεις αποσύρθηκε η παραπάνω τροπολογία.

 

           Σήμερα μετά από ένα χρόνο περίπου η κυβέρνηση ξαναφέρνει την ίδια τροπολογία στην Βουλή για κατάργηση των μεγαλύτερων Ενώσεων Στρατιωτικών της χώρας, συμπεριλαμβάνουνε και της ΕΣΠΕΗΠ, αλλά και της Ομοσπονδίας μας (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) και αυτό παρά τις πρόσφατες αποφάσεις της δικαιοσύνης, που η τυχόν ψήφισή της θα έχει  ως αποτέλεσμα να διχάσει και να αποπροσανατολίσει τους συναδέλφους.

 

            Η προσπάθεια για σίγαση όλων των υγειών φωνών στον χώρο εκπροσώπησης των Στρατιωτικών ώστε να διευκολυνθούν όσοι πέρασαν και περνούν και νέα μέτρα εναντίον μας στο ασφαλιστικό, μισθολογικό και συνταξιοδοτικό δεν θα περάσει. Οι συνάδελφοι τώρα γνωρίζουν.

           Εκφράζουμε την απογοήτευσή μας για την προσπάθεια που γίνεται για δεύτερη φορά από την κυβέρνηση με την κατάθεση του νομοσχεδίου να φιμώσει και να θέσει εκτός Νόμου τις μεγαλύτερες Ενώσεις στην Χώρα. Στις δημοκρατίες οι εκπρόσωποι των εργαζομένων εκλέγονται δεν ορίζονται.

           Η Ένωσή μας θα συνεχίσει να αγωνίζεται με όλα τα νόμιμα μέσα που διαθέτει για να στηρίξει τα δίκαια αιτήματα των Στρατιωτικών μαζί με τις πραγματικές Ενώσεις  που αποτελούν την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.).

           Τέλος η  Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου νιώθει την ανάγκη για ακόμη μία φορά να:

Σ υ γ χ α ρ ε ί - Ε π α ι ν έ σ ε ι

Όσα μέλη της δέχθηκαν προτάσεις συμμετοχής σε σύσταση νέων Ενώσεων στην περιοχή Ηπείρου, οι οποίες θα είχαν μοναδικό σκοπό την φίμωση της Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ και δεν ενέδωσαν. Όλα τα μέλη της για την συμπαγή ομοιογένεια που δείχνουν αλλά και για την απόλυτη εμπιστοσύνη τους στην Ένωσή τους.

Κ α λ έ σ ε ι «π ρ ο ς ε π α γ ρ ύ π ν η σ η»

Άπαντα τα μέλη της αλλά και όλους τους υγιείς φορείς του τόπου που έχουν γνωρίσει και συνεργαστεί με την Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ με μοναδικό σκοπό το συμφέρον του συναδέλφου στρατιωτικού και του Ηπειρώτη συμπολίτη.

Π ρ ο ε ι δ ο π ο ι ήσ ε ι

Όλους εκείνους που προσπαθούν να αντικαταστήσουν της Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ με άλλου τύπου Ενώσεις-Ενότητες , οι οποίες μοναδικό σκοπό θα έχουν την κατευθυνόμενη δράση δηλαδή Ενώσεων-Ενοτήτων δίχως προσωπικότητα και αγωνιστικό χαρακτήρα, ότι θα βρουν απέναντί τους την δυνατή φωνή της Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ ο αγώνας της οποίας έχει πλέον πανελλήνια αναγνώριση από τους συναδέλφους και όχι μόνο απ’ αυτούς.

Υ π ε ν θ υ μ ί σ ε ι

 Ότι η Ένωσή μας θα συνεχίσει τον υγιή αγώνα της και έξω από κάθε πολιτική, κομματική και κάθε είδους σκοπιμότητα και με μοναδικό γνώμονα και συνοδοιπόρο τον συνάδελφο στρατιωτικό.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να μας στηρίξουν και να απομονώσουν όσους επιχειρούν να σταματήσουν την προσπάθεια αυτή και τα κομματικά αλλά και άλλα συμφέροντα που κρύβονται πίσω τους.

 

΄                                     Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

-Ο-

                          Πρόεδρος

 

 

Θεοδώρου Γεώργιος

Λγος (ΠΖ)

                          6937453787

 

                     -Ο-

Γενικός Γραμματέας

 

 

    Στρατσιάνης Παναγιώτης

ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ)

6936563126

 

 

Tuesday the 20th. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons