Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου
 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στρδο ‘’ΒΙΔΕΛΛΗ’’

Λεωφόρος Δωδώνης 39,

ΤΚ 45221

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αρ. Πρωτ. 65/2017

Ιωάννινα, 17 Δεκ 2017

 

ΠΡΟΣ   :  ΤΕΘΑ

 

ΚΟΙΝ    :  Βουλευτές Ηπείρου

                Γ΄ΣΣ/ΔΥΔΜ

                8 Μ/Π ΤΑΞ/4Ο ΕΓ

                Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ)

            

ΘΕΜΑ  :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 

ΣΧΕΤ    :  α. Ν 4407/2016

                β. Φ.910/24/24001/Σ489/25 Ιαν 17/ΓΣΣ/ΔΥΔΜ

                γ. Φ.914/12/14817/Σ3086/10 Αυγ 17/8Μ/ΠΤΑΞ/4ο ΕΓ

                δ. Η από 10 Οκτ 2017 επιστολή μας

                    

            1. Σας γνωρίζουμε ότι με το (α) σχετικό ορίστηκε η παραχώρηση από την Στρατιωτική Υπηρεσία χώρος για την λειτουργία γραφείων στις Ενώσεις Στρατιωτικών που λειτουργούν με τον Νομο 4407/2016.

 

             2. Τον Ιανουάριο του 2017 μας γνωρίστηκε μετά από αίτημά μας που υποβάλαμε τον Αύγουστο του 2016 η απόφαση της Στρατιωτικής Υπηρεσίας με το (β) σχετικό  για δωρεάν παραχώρηση γραφείων στην Ενωσή μας στο Στρατόπεδο «Βιδέλλη».

 

             3. Τον Αύγουστο του 2017 μας γνωρίστηκε ότι η παραχώρηση δεν θα είναι δωρεάν αλλά με μηνιαίο τίμημα κατόπιν εισήγησης του ΤΕΘΑ που όμως δεν είχε εγκριθεί από την αρμόδια ΔΕ ΤΕΘΑ .Την 11 Αυγ 2017 η ΕΣΠΕΗΠ υπέγραψε την μισθωτήρια σύμβαση εφόσον ηδη εκρεμούσε πάνω από 7 μήνες η λειτουργία των γραφείων της Ένωσης, η οποία είχε μετά από τα παραπάνω, προβεί και  σε αγορά υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την λειτουργία των γραφείων μας.Την 10 Οκτ 2017 γνωστοποιήσαμε την καταβολή από την ΕΣΠΕΗΠ του συνόλου των ενοικίων έτους 2017 και ζητήσαμε από την Ομοσπονδία (ΠΟΜΕΝΣ) τις ενέργειες της για την δωρεαν παραχώρηση και όχι μίσθωση γραφείων όπως ορίζει και ο Νόμος.

 

             4. Η ΕΣΠΕΗΠ αιτείτε από το ΤΕΘΑ να μας γνωρίσει τα παρακάτω:

 

                 α. Έχει ληφθεί από την ΔΕ ΤΕΘΑ απόφαση για την καταβολή ενοικίου για όλες τις Ενώσεις – Σωματεία - Συλλόγους που έχουν γραφεία σε Στρατιωτικούς χώρους;

                 β. Το Σωματείο Πολιτικών Υπαλλήλων ΥΠΕΘΑ και οι Ενώσεις Εφέδρων Αξκων που εδρευουν σε κτήρια στην Ήπειρο που τους έχουν παραχωρηθεί καταβάλουν μισθώματα και ποια είναι αυτά;

 

                 γ. Οι υπόλοιπες Ενώσεις Στρατιωτικών ή και αστικά σωματεία  καταβάλουν μισθώματα και ποια είναι αυτά;

 

             5. Οι κ Βουλευτές και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) παρακαλούνται για τις ενέργειές τους.

 

 

 

                                         Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

-Ο-

 Πρόεδρος

  

Θεοδώρου Γεώργιος

Λοχαγός (ΠΖ)

 

 

-Ο-

Γενικός Γραμματέας

 

Στρατσιάνης Παναγιώτης

ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ)

 

 

 

Saturday the 20th. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons