Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

    

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Τηλ. - Fax: 26510-33865

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


 

        Γνωρίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ. μετά την συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Οκτωρίου 2013 στην Άρτα αποφάσισε παμψηφεί και σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του καταστατικού την ανακήρυξη σε επίτιμο μέλος της Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ. του Ανχη (ΣΔΓ) Τσουκαράκη Ανέστη Προέδρου του ΣΥΣΜΕΔ διότι με την δράση του συνέβαλε αποφασιστικά στην προώθηση των σκοπών του Σωματείου, στην ανάπτυξη συναδελφικών δεσμών μεταξύ των στρατιωτικών, στην εξύψωση του επαγγελματικού, κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου των στρατιωτικών καθώς και στη βελτίωση, προστασία και προαγωγή της θέσης των στρατιωτικών ως μελών του κοινωνικού συνόλου και εργαζομένων.

 
 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 
 
Ο Πρόεδρος
 
 
 
 
Θεοδώρου Γεώργιος
Υπολοχαγός (ΠΖ)
 6937453787
 
Ο Γεν. Γραμματέας
 
 
 
 
Λίτσιος Ευάγγελος
Υπίλαρχος (ΑΤΘ)
6977071924

 

 

 

 
Thursday the 22nd. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons