Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου
 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στρδο ‘’ΒΙΔΕΛΛΗ’’

Λεωφόρος Δωδώνης 39,

ΤΚ 45221

email:espeep2012@gmail.com

Αρ.Πρωτ: 1/2018

Ιωάννινα,14 Φεβ  2018

 

              

ΠΡΟΣ :

ΤΕΘΑ

 

8 Μ/Π ΤΑΞ

ΚΟΙΝ :

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

Γ΄ΣΣ/ΔΥΔΜ

 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)

ΘΕΜΑ :

Στρατιωτικά Ακίνητα

ΣΧΕΤ  :

α. Η από 11 Αυγ 17 Σύμβαση Παραχώρησης Χρήσης

 

β. Αρ.Πρωτ. 65/2017/Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ

 

γ. Φ.914.2/22/5766/Σ.1353/28 Δεκ 17/ΤΕΘΑ/1Ο ΤΜΗΜΑ

 

1.   Σας γνωρίζουμε ότι με το (α) σχετικό παραχωρήθηκε για χρήση  από την Ένωσή μας, τμήμα του κτιρίου με ΑΜ:1138, εντός του Στρατοπέδου «ΥΠΛΓΟΥ ΒΙΔΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ», ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ. Με την εν λόγω σύμβαση και συγκεκριμένα με τις παραγράφους 4.1 και 4.2 του Άρθρου 4 αυτής, καθορίστηκε μηνιαίο οικονομικό αντάλλαγμα πενήντα ευρώ (50€) και με έναρξη καταβολής του σε χρονικό διάστημα 10 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσεως, ήτοι από 18 Αυγ 17.

2.  Κατόπιν των παραπάνω, η Ένωσή μας κατέβαλε όπως ορίζει η μισθωτήρια σύμβαση, από τον Αυγ έως και τον Δεκ 17,το συνολικό ποσό των διακοσίων δεκαοχτώ ευρώ και πέντε λεπτών (218,05€) στον λογαριασμό του ΤΕΘΑ. Στην συνέχεια με το (β) σχετικό  και αφού διαπιστώσαμε ότι η καταβολή του μηνιαίου μισθώματος δεν είχε εγκριθεί από την αρμόδια ΔΕ του ΤΕΘΑ, σας επισημάναμε τα εξής:

       α.  Τα Σωματεία Πολιτικών Υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ και Ενώσεις Εφέδρων Αξκών που εδρεύουν στο ίδιο κτίριο καταβάλουν μηνιαίο μίσθωμα;

       β.  Δεν έχει καθορισθεί ενιαίο πλαίσιο μίσθωσης ακινήτων για λοιπές Στρατιωτικές Ενώσεις και Ομοσπονδίες αυτών.

          3.    Με το (γ) σχετικό το ΤΕΘΑ και κατόπιν σχετικής Ερώτησης στην Βουλή (Αναφορά 379/21-12-17 Βουλής των Ελλήνων), μεταξύ άλλων μας γνώρισε ότι «δεν απαίτησε μέχρι στιγμής (το ΤΕΘΑ) , την καταβολή μηνιαίου ανταλλάγματος, καθόσον εκκρεμεί σχετική απόφαση από τη ΔΕ/ΤΕΘΑ. Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με την Μισθωτήρια Σύμβαση που συνάψαμε με το εξουσιοδοτημένη Στρατιωτική Υπηρεσία του ΤΕΘΑ στην περιοχή μας , δηλαδή την 8η Μ/Π ΤΑΞ.

 

./.

-2-

 

           4.  Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι δεν θα έπρεπε, στην Σύμβαση Παραχώρησης Ακινήτου, να καθοριστεί η άμεση καταβολή μηνιαίου μισθώματος και ως εκ τούτου η Ένωσή μας θέτει τα εξής:

                   α. Υπογραφή νέας Συμβάσεως στην οποία δεν θα αναγράφεται το μηνιαίο οικονομικό αντάλλαγμα, μέχρι τον καθορισμό ενιαίας αποφάσεως από την ΔΕ/ΤΕΘΑ.

                   β. Επιστροφή στην Ένωση μέσω του Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο – EUROBANK με ΙΒΑΝ :GR 57 0260 7080 0009 7010 3816 069 του χρηματικού ποσού των διακοσίων δεκαοχτώ ευρώ και πέντε λεπτών (218, 05€) το οποίο δεν θα έπρεπε να καταβληθεί πριν την έκδοση σχετικής αποφάσεως του ΤΕΘΑ.

            5.   Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. και οι Βουλευτές Ηπείρου στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και για την κατά την κρίση τους ενέργειες.

         

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

Πρόεδρος

 

Θεοδώρου Γεώργιος

Λοχαγός (ΠΖ)

6937453787

 

 

                                -Ο-

Γενικός Γραμματέας

 

Στρατσιάνης Παναγιώτης

                     ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ)

6936563126

 

 ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ

 

ANAΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

ΣΟΒΑΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Monday the 22nd. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons