Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στρδο ‘’ΒΙΔΕΛΛΗ’’

Λεωφόρος Δωδώνης 39,

ΤΚ 45221

email:espeep2012@gmail.com

Ιωάννινα, 3 Ιουνίου 2018

 

                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

 

ΘΕΜΑ : Μεταθέσεις Στρατιωτικού Προσωπικού - Προτάσεις Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου στην Ομοσπονδία(ΠΟΜΕΝΣ)

    

                  Η Ένωση ενημερώνει τα μέλη της ότι απέστειλε επιστολή στην Ομοσπονδία  με τις προτάσεις της για το θέμα των μεταθέσεων  με κύρια κριτήρια τα παρακάτω: 

        Αμετάθετο μετά από από την συμπλήρωση 25  ετών υπηρεσίας και μετάθεση-τοποθέτηση  του στελέχους σε φρουρά επιθυμίας του.

 

                  Ενημέρωση στελεχών που μετατίθενται τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες νωρίτερα. 

                   Η μοριοδότηση των στελεχών να λαμβάνει υπόψη  και την  χιλιομετρική απόσταση μετάθεσης από την 1η φρουρά επιθυμίας του στελέχους ,να δίνεται ανά πενταετία  χρόνου υπηρεσίας παραπάνω μόρια.

        Να μην μετατίθενται τα στελέχη που τα τέκνα τους φοιτούν στην B’ και Γ’ Λυκείου.

             

        Συμμετοχή και των ΕΠΟΠ στις μεταθέσεις εξωτερικού.

 

                   Να δίνεται παράταση παραμονής στους συναδέλφους που υπηρετούν στην Κύπρο κατά ένα έτος εφόσον τα παιδιά τους έχουν το δικαίωμα της εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ως ειδική κατηγορία.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

 

                               Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

 

Θεοδώρου Γεώργιος

Στρατσιάνης Παναγιώτης

Λγός (ΠΖ)

ΕΜΘ Αλχίας  (ΜΧ)

6937453787

6936563126

 

Wednesday the 21st. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons