Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου
 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στράδος ΒΙΔΕΛΛΗ

Λεωφόρος Δωδώνης 39,

ΤΚ 45221

email : espeep 2012 @ gmail . com

Αρ πρωτ 26/2018

Ιωάννινα, 4 Οκτωβρίου 2018 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ :   Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ )

 

            

ΚΟΙΝ :   

             

                

ΘΕΜΑ : Μέριμνα Στρατιωτικού Προσωπικού 

 

ΣΧΕΤ : Φ.400 / 5/332017 / Σ.8668 / 29 Σεπ 15 / ΓΕΣ / ΔΙΜΣΠΡΟ / Β1   

 

       1. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το σχετικό το ΓΕΣ, στο πλαίσιο τής μέριμνας για το προσωπικό και ειδικότερα για την αντιμετώπιση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οικογένειες των οποίων και οι 2 γονείς είναι στρατιωτικοί ή πολιτικό προσωπικό του ΣΞ (συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεΐκών οικογενειών), σχετικά με τη μεταφορά των τέκνων τους σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και δημοτικά σχολεία,καθορίσε τα παρακάτω ευεργετικά μέτρα:

 

                    α. «Οι Δκσεις όλων των Κλιμακίων να διευκολύνουν τα παραπάνω
στελέχη της δύναμης τους για τη μεταφορά των τέκνων τους από και προς το
χώρο του σχολείου - παιδικού σταθμού, με διαφοροποίηση της ώρας
προσέλευσης και αναχώρησης, στις περιπτώσεις που δεν επηρεάζεται η
επιχειρησιακή λειτουργία της Μονάδας ή της Υπηρεσίας».

 

                   β. «Η κάθε Διοίκηση δύναται να λαμβάνει κατά την κρίση της μέτρα για
την αναπλήρωση των ωρών απουσίας του προσωπικού από την εργασία του.
ώστε να τηρείται απαρέγκλιτα το προβλεπόμενο από τη σχετική νομοθεσία 40ωρο
εργασίας εβδομαδιαίος».

 

  2.Παρακαλούμε όπως τα παραπάνω μέτρα μέριμνας για το στρατιωτικό προσωπικό ισχύσουν και για τα Στελέχη τα οποία η σύζυγος τους εργάζεται στον ευρύτερο Δημόσιο  και  ιδιωτικό τομέα.               

                                                                 

                                                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

-Ο-

Πρόεδρος

 

 Θεοδώρου Γεώργιος

Λοχαγός (ΠΖ)

 6937453787 

-Ο-

 Γενικός Γραμματέας

 

 Στρατσιάνης Παναγιώτης

ΕΜΘ Αλχιάς (ΜΧ)
6936563126

Wednesday the 3rd. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons