Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου
 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στρδο ‘’ΒΙΔΕΛΛΗ’’

Λεωφόρος Δωδώνης 39,

ΤΚ 45221

email:espeep2012@gmail.com

Αρ πρωτ 28/2018

Ιωάννινα, 31 Οκτ  2018

 

ΠΡΟΣ:ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ(ΠΟΜΕΝΣ)

ΚΟΙΝ: ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

                         

ΘΕΜΑ:    Καταβολή Εφάπαξ Βοηθήματος

            1.   Σας γνωρίζουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα λαμβάνουμε αναφορές από συναδέλφους μας, που υπέβαλαν αιτήσεις αποστρατείας, ότι σε τηλεφωνική τους επαφή με τον Ε.ΛΟ.Α.Σ. τους ενημερώνουν ότι θα λάβουν το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούνται με καθυστέρηση άνω του  ενός (1) έτους  μετά την αποστρατεία τους, ενώ σε πρόσφατα δημοσιεύματα του τύπου γίνεται ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και με τις αιτήσεις  των εν ενεργεία συναδέλφων για την λήψη προκαταβολής του εφάπαξ.

 

2.   Τα παραπάνω προκαλούν ανησυχία και προβληματισμό στους συναδέλφους αλλά και σε όλους τους Στρατιωτικούς που έχουν μετοχική σχέση με το Ταμείο, το οποίο με το εισόδημά τους αποκλειστικά συντηρούν.

 

3.   Η Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ  μέσω της Ομοσπονδίας αιτείται την απάντησή του ΕΛΟΑΣ  στα παρακάτω ερωτήματα ώστε να ενημερώσει τα μέλη της, τα οποία είναι και μέτοχοι του Ταμείου :

      α.  Ποια η ακριβής οικονομική κατάσταση στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας Στρατού;

                 β.  Γιατί δεν εφαρμόζεται η προβλεπόμενη καταβολή του δικαιούμενου Εφάπαξ εντός τριμήνου;

       γ.  Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή καταβολή του δικαιούμενου εφάπαξ βοηθήματος καθώς και της λήψης προκαταβολών;

 

4.    Η Ομοσπονδία  και οι Βουλευτές της Περιφέρειας Ηπείρου, στους οποίους κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλούνται για την κατά την κρίση τους ενέργειες.

 

           

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

 

Θεοδώρου Γεώργιος

Στρατσιάνης Παναγιώτης

Λοχαγός (ΠΖ)

ΕΜΘ Αλχίας  (ΜΧ)

6937453787

6936563126

 

Saturday the 25th. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons