Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ(ΠΟΜΕΝΣ)

                        Η Ομοσπονδία μας, με γνώμονα τα συμφέροντα του συνόλου του στρατιωτικού προσωπικού, μετά από επικοινωνία με τους νομικούς μας συμβούλους, ενημερώνει και προτείνει  σχετικά με την διεκδίκηση του «επιδόματος επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων» αλλά και της δεδουλευμένης νυχτερινής αποζημίωσης, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2017 και ύστερα, τα κάτωθι:                       

                     Α. Με τον νόμο 4472/2017 (νέο μισθολόγιο), ορίστηκε ότι θα καταβάλλεται νυχτερινή αποζημίωση για τους στρατιωτικούς οι οποίοι «αποδεδειγμένα» εργάστηκαν για εκείνο το χρονικό διάστημα όπου ο νόμος αξιολογεί ως «νυχτερινή εργασία». Παράλληλα εξουσιοδοτήθηκαν νομοθετικά τα Υπουργεία Άμυνας και Οικονομικών να προβούν στην έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), η οποία θα ρυθμίζει περαιτέρω το εύρος και λοιπές λεπτομέρειες της σχετικής διαδικασίας αποζημίωσης. Έθεσε όμως ως απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή αυτής της αποζημίωσης την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας. Μέχρι σήμερα αυτή η ΚΥΑ δεν έχει εκδοθεί, με συνέπεια να παραμένει «αρρύθμιστο» και εκκρεμές το εν λόγω ζήτημα με προεκτάσεις στην τσέπη των στρατιωτικών.

                      Β. Με τον ίδιο νόμο 4472/2017, ορίστηκε επίσης ότι για εκείνες τις Μονάδες, το προσωπικό των οποίων αποζημιώνονταν μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2016 με το «επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων» , θα εξακολουθούν να το λαμβάνουν μέχρι την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ, η οποία αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο.

                      Τα σχετικά Υπουργεία δεν προέβησαν ακόμα στην έκδοση της ΚΥΑ, είτε ως παράληψη, είτε για οικονομικούς λόγους, είτε ακόμα για λόγους τους οποίους δεν έχουν γνωστοποιήσει στην Ομοσπονδία μας παρά τις επισημάνσεις μας για τα ανωτέρω δύο θέματα.

                      Προς αποφυγή οποιουδήποτε ενδεχομένου παραγραφής των αξιώσεων με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία (Δημόσιο Λογιστικό, νόμος 4270/2014, άρθρο 140 § 3) (παρά το γεγονός ότι ο Ν.4472/2017 δημοσιεύθηκε την 19-5-2017), η Ομοσπονδία μας έχοντας ως απαράβατη αρχή τον συνδυασμό της διαβούλευσης με τα Διοικητικά Όργανα με την ταυτόχρονη νομική θωράκιση των αξιώσεων των μελών μας, παρέχει την εξής κατεύθυνση:

                        Α.   Την στάση αναμονής, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2019, σχετικά με την πρόθεση της Κυβέρνησης.

                        Β.   Την δικονομική διασφάλιση της διακοπής της όποιας παραγραφής των αξιώσεών μας

                        Γ.   Την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την πιθανή έναρξη δικαστικού αγώνα σε βάρους του Δημοσίου ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ 2019, εάν δεν έχει λύσει η Κυβέρνηση νομοθετικά και δεν έχει τακτοποιήσει οικονομικά την σχετική εκκρεμότητα.

                       Για τους παραπάνω λόγους, σε πρώτη φάση, όλες οι απαραίτητες ενέργειες μπορούν να καλυφθούν με την κατάθεση μιας «Προσωπικής Αναφοράς» στην Υπηρεσία στην οποία κάθε στέλεχος θα ζητά  τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαιώσεις: νυχτερινών υπηρεσιών & πρότερης καταβολής του επιδόματος επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων). Θα αξιώνει την καταβολή των δεδουλευμένων και θα απαιτεί από την αρμόδια για τη μισθοδοσία  αρχή την καταβολή όσων του οφείλονται. Αυτή η ενέργεια επιφέρει την διακοπή της παραγραφής για έξι (6) μήνες, χρονικό διάστημα αρκετό για την συγκέντρωση των βεβαιώσεων, την εξασφάλιση των δικαιωμάτων μας, την αναμονή σχετικής νομοθετικής ρύθμισης και τέλος την κατάθεση αγωγής εφόσον δεν μας δικαιώσει οικονομικά και επαρκώς η Κυβερνητική πολιτική. Η αναφορά πρέπει να κατατεθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. 

                       Για όσους συνάδελφους επιλέξουν να ακολουθήσουν  την ως άνω διαδικασία που προτείνουμε, είναι απαραίτητο να ζητήσουν πρωτοκολλημένο αντίγραφο κατάθεσης της Προσωπικής Αναφοράς τους, να συγκεντρώσουν τις δύο βεβαιώσεις που θα έχουν αιτηθεί την έκδοσή τους και να αναμένουν τις κατευθύνσεις από την Ομοσπονδία μας, ανάλογα με τις ανωτέρω εξελίξεις. 

                       Εφόσον απαιτηθεί εν τέλει η δικαστική διεκδίκηση, είναι αυτονόητο ότι η Ομοσπονδία μας θα ενημερώσει αναλυτικά για την διαδικασία και το σχετικό κόστος, με διαφάνεια και με όλα τα νόμιμα παραστατικά.

                       Από όσα παρατέθηκαν, γίνεται αντιληπτό ότι ο δικαστικός ακτιβισμός δεν είναι αρχή μας, την στιγμή μάλιστα που μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις αξιώσεις μας με απλά βήματα τα οποία έχουν την απαραίτητη νομική κατοχύρωση.     

                       Υπομονή και σεβασμός στην τσέπη του συνάδελφου. Το πιστεύαμε και εξακολουθούμε να το πιστεύουμε. Φυσικά όποιος επιθυμεί μπορεί να ακολουθήσει διαφορετική οδό ικανοποίησης των δικαίων του. Η ελευθερία της βούλησης είναι σεβαστή και δημοκρατικό δικαίωμα.

 

Πρότυπο της σχετικής αναφοράς επισυνάπτεται με την ανακοίνωση.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ

Επγός (ΥΔΚ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

 Λγος (ΠΖ)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ  ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ

Saturday the 25th. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons