Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

 Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1. Σας γνωρίζουμε ότι κατά τις μεταθέσεις του προηγούμενου έτους, συνάδελφοί μας, γονείς τέκνων που φοιτούσαν στο Λύκειο, διατάχθηκαν να μετατεθούν. Η μετάθεσή τους τελικά αναστάλθηκε για 1 (ένα) έτος, κατόπιν σχετικής αναφοράς τους.

 2. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ), κατόπιν της σχετικής επιστολής της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου (Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ.) και αφουγκραζόμενη την κρισιμότητα του μαθησιακού αυτού σταδίου, που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την έκβαση της προσπάθειας συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καλεί την υπηρεσία να επιδείξει την απαραίτητη ευαισθησία στο θέμα και ζητά την ακύρωση των παραπάνω μεταθέσεων για το συνολικό διάστημα φοίτησης τέκνων στο Λύκειο. Προτείνουμε παράλληλα οριστική λύση του θέματος, με την τροποποίηση της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1α(2) του άρθρου 5 του ν.3883/2010, ως εξής:  ΔΕΙΤΕ  ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΕΔΩ 

Sunday the 5th. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons