Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ Βουλευτής Άρτας  -  ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Αθήνα, 23 Απριλίου 2020 

 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

    Προς τον: Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Παναγιωτόπουλο 

 

 

   ΘΕΜΑ:   Προβλήματα στην μεταφορά των Στρατιωτικών Υπαλλήλων της 8η ΕΑΝ  με υπηρεσιακά μέσα. 

 Κύριε Υπουργέ, 

 

 Η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου με την  υπ’ αριθμ. Πρωτ. 258/12-4-2020 επιστολή της, που συνημμένα σας επισυνάπτω, αναφέρεται στα προβλήματα που έχουν προκύψει στην μεταφορά του προσωπικού της 8ης ΕΑΝ . 

 Συγκεκριμένα τα δύο μεγάλα λεωφορεία του ΤΥΠ και της 8ης ΕΑΝ, λόγω παλαιότητας και έλλειψης πιστώσεων βρίσκονται  εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα τη δυσκολία στην μεταφορά του προσωπικού η οποία γίνεται με άλλα μέσα (οχήματα στρατιωτικού τύπου), που επιπλέον δεν επαρκούν για το σύνολο του προσωπικού. Έτσι πολλοί υπάλληλοι μετακινούνται και διανύουν καθημερινά  με τα ΙΧ οχήματά τους 60 χλμ, γεγονός  που προκαλεί πολλές δυσκολίες, λόγω και της συγκυρίας της πανδημίας, και είναι  εξαιρετικά δαπανηρό. 

Παρακαλώ όπως εξετάσετε με ιδιαίτερη προσοχή το ζήτημα αυτό και  με ενημερώσετε σχετικά με τις όποιες αποφάσεις και ενέργειές σας επί του συγκεκριμένου θέματος, με σκοπό την εξεύρεση της  καλύτερης δυνατής λύσης στα προβλήματα για την μεταφορά τους, που αντιμετωπίζουν οι Στρατιωτικοί Υπάλληλοι της 8ης ΕΑΝ .                                                                               

 

                                                                                         Ο Βουλευτής 

 

                                                                                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ 

 

 ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ:

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ 8ης ΕΑΝ, ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ -ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

Η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου ευχαριστεί τον κ Βουλευτή γιατί με την ερώτησή του δείχνει το ενδιαφέρον του για τους Στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους.

Friday the 14th. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons