Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

 

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

email:espeep2012@gmail.com

Aρ.Πρωτ.:      262 /2020

Ιωάννινα, 15 Μαΐου  2020 

 

 

 

 

 ΠΡΟΣ:      Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ)

 

ΚΟΙΝ:      Βουλευτές Ηπείρου

 

 

ΘΕΜΑ :   Νέες μειώσεις σοκ  στο εισόδημα εκατοντάδων συναδέλφων με την    εφαρμογή του νέου μισθολογίου

ΣΧΕΤ   :   Φ.841.2/13/1249790//Σ.1468/09 Απρ 20/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4α

                  

               H ‘Ένωση μας έχει γίνει δέκτης αναφορών συναδέλφων που υπηρετούν σε   υπηρεσίες στρατιωτικών εκμεταλλεύσεων - μονάδων, το οποίο ασκούσε καθήκοντα διαχειριστή χρημάτων  και καλείτε κατόπιν του σχετικού το οποίο αναφέρει ότι μετά την   σύμφωνη γνώμη του κ. Υπουργού Οικονομικών, γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία καταργήθηκε από την ημερομηνία που τέθηκαν σε ισχύ οι νέες διατάξεις του νέου μισθολογίου στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), κατόπιν του Ν.4272/2017, δηλαδή από την 01 Ιαν 2017, η καταβολή του επιδόματος διαχειριστικών λαθών  στα παραπάνω στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και ζητείτε η αναδρομική επιστροφή του .

               Η απογοήτευσή μας  γίνεται μεγαλύτερη όταν  συνεχίζουν να μην εφαρμόζονται  3 χρόνια τώρα παρά την ρητή πρόβλεψη του νέου μισθολογίου  η αποζημίωση νυχτερινής αποζημίωσης   των Στρατιωτικών  ενώ δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη στο μισθολόγιο και για την υπερωριακή αποζημίωση του συνόλου του προσωπικού ,αντιθέτως βλέπουμε να εφαρμόζονται εκ νέου μειώσεις στο εισόδημα των συναδέλφων σε εφαρμογή του νέου μισθολογίου .

             Η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου  ζητά την εισήγησή σας προς την Ιεραρχία  ώστε να λυθεί το σοβαρό αυτό πρόβλημα που ήδη έχει αναστατώσει εκατοντάδες συναδέλφους . 

          

            

            

 

                                                 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

Πρόεδρος

 

Θεοδώρου Γεώργιος

Ταγματάρχης (ΠΖ)

6937453787

 

 

-Ο-

Γεν. Γραμματέας

 

Στρατσιάνης Παναγιώτης

                        ΕΜΘ Αλχιας (ΜΧ)

6936563126

 O AΓΩΝΑΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ...ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Friday the 14th. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons