Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Δνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα Αναφορών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Τηλέφ.: 2106598282,5 FΑX: 2106552035 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Φ.900α/4817/17049 Αθήνα, 20 Μαΐου 2020 Σελίδες: Δύο (2) ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κα Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΕΘΑ ΥΠΕΘΑ/Γραφείο ΥΦΕΘΑ ΥΠΕΘΑ/Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΘΑ/ΓΝΠ/ΤΚΕ ΥΠΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος ΣΧΕΤ.: Αναφορά 1435/29-04-2020 της Βουλής των Ελλήνων Σε απάντηση της σχετικής αναφοράς, που κατέθεσε η βουλευτής κυρία Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα με θέμα «Μεταθέσεις των στρατιωτικών με τέκνα που φοιτούν στο λύκειο», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ο σχεδιασμός των μεταθέσεων και αντίστοιχων υπηρεσιακών μεταβολών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), διέπεται κατά προτεραιότητα από υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια, με πρώτιστο στόχο την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών και την προάσπιση του αξιόμαχου, με ταυτόχρονο σεβασμό των προσωπικών αναγκών των στελεχών, δεδομένου του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα των ΕΔ. Εξάλλου, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται ότι η ηλικία και οι σπουδές των τέκνων αποτελούν ήδη, με την ισχύουσα ρύθμιση, κοινωνικό κριτήριο το οποίο λαμβάνεται υπόψη για τον σχεδιασμό των μεταθέσεων των στελεχών. Συγκεκριμένα, για το σχεδιασμό των μεταθέσεων, λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων, και η ύπαρξη τέκνων που θα φοιτήσουν στη Β' και Γ' Λυκείου, κατά το επόμενο από την υλοποίηση των μεταθέσεων σχολικό έτος, προκειμένου να μην αλλάζουν σχολικό περιβάλλον. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένης της ισχύουσας θέσπισης αρκετών κοινωνικών κριτηρίων, που επηρεάζουν το σχεδιασμό των υπηρεσιακών μετακινήσεων (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, στελέχη με σύζυγο ή τέκνα με αναπηρία, κ.λπ.), η εκ προοιμίου θεσμοθέτηση επιπλέον προνομίων για κατηγορίες στελεχών που τα τέκνα τους φοιτούν στο Λύκειο, εισάγει ασφυκτικούς περιορισμούς στα Γενικά Επιτελεία, όσον αφορά την αξιοποίηση του στρατιωτικού προσωπικού και τελικά τη διατήρηση του αξιομάχου των ΕΔ. Επιπρόσθετα, πιθανόν να εμφανιστούν προβλήματα στην υπηρεσιακή εξέλιξη των ιδίων των στελεχών. -2- Σε κάθε περίπτωση, καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για τον εξορθολογισμό αλλά και τη βελτίωση του ισχύοντος συστήματος μεταθέσεων του στρατιωτικού προσωπικού, και τα Γενικά Επιτελεία συλλέγουν και επεξεργάζονται όλες τις απόψεις και προτάσεις προκειμένου να εισηγηθούν, όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο, τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ:

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ -ΑΜΕΤΑΘΕΤΟ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΚΝΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΗΤΑ ΑΜΕΣΑ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

Sunday the 5th. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons