Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

 

Θεσσαλονίκη, 05/06/2020

 

Του:                Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

Προς:              Τονκ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας

 

ΘΕΜΑ:          «Χορήγηση Βοηθήματος Οικογενειακής-Επαγγελματικής Αυτοτέλειας τέκνων

εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στελεχών από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού»

 

Κύριε Υπουργέ,

 

σύμφωνα  με  επιστολή-δημοσίευμα  ηλεκτρονικού  τύπου  της          31ης Μαΐου      2020                                                                                                                       (βλ.
http://espeep.gr/index.php/933-2020-05-31-05-30-15 ), η ΕΣΠΕΗΠ αναδεικνύει το θέμα της
χορήγησης Βοηθήματος Οικογενειακής-Επαγγελματικής Αυτοτέλειας τέκνων  εν ενεργεία
και εν αποστρατεία Στελεχών από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού.Συγκεκριμένα, εδώ και 3
χρόνια, τα στελέχη του στρατού έχουν λάβει μόνο προκαταβολές από τα βοηθήματα τέκνων
που δικαιούνται και παρά τις συνεχείς αναφορές τους για την μη καταβολή ολόκληρων των
σχετικών  βοηθημάτων,  σε  έγγραφες  απαντήσεις  της  υπηρεσίας,  με  έκπληξή  τους
διαπιστώνουν ότι, ο λόγος μη καταβολής τους είναι η εφαρμογή του νέου μισθολογίου, από
τον Ιανουάριο του 2017.

 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

Προτίθεσθε  να  λάβετε  την  απαραίτητη  πρόνοια,  ώστε  τα  Βοηθήματα  Οικογενειακής-
Επαγγελματικής  Αυτοτέλειας,  των  τέκνων  των  Στελεχών,  να  καταβληθούν  κατά  το ακέραιο, μιας και πρόκειται για ποσά, τα οποία, κατ’ αντιστοιχία, οι γονείς καταβάλλουν τμηματικά, ως κρατήσεις, επί 25 έτη;

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

 

Κυριάκος Βελόπουλος

Thursday the 21st. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons