Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

                                                                                            ΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ

ΠΡΟΣ:                                                                                         …..

                                                                                                            ….                                                                                                                                                                                                                                                  ……….. (AM………..)

                                                                                                           ……..

                                                                                                           Ιωάννινα 28  Σεπ 20

                                                                                               

                                                                                 

         

ΘΕΜΑ :  Προσωπικό – Διοικητικά

 

ΣΧΕΤ :   α. Ν.4472/2017 άρθρο 127  

              β. Ν.4270/2014 άρθρο 143

 

 

              1.  Με την παρούσα αναφέρω ότι δεν μου έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα τα ποσά που αντιστοιχούν στην αποζημίωση νυχτερινής εργασίας του (α) σχετικού τόσο για το παρελθόν έτος 2019 όσο και για το τρέχον έτος 2020, λόγω και της παράλειψης της κανονιστικώς δρώσας διοίκησης να εκδώσει την προβλεπόμενη στις διατάξεις αυτές Κοινή Υπουργική Απόφαση, με αποτέλεσμα να έχω υποστεί ισόποση ζημία.

 

   2. Το ποσό αυτό, το οποίο προκύπτει από την ωριαία αποζημίωση που προβλέπει η ανωτέρω διάταξη πολλαπλασιαζόμενη με τον αριθμό ωρών νυχτερινής απασχόλησής μου κατά τα έτη 2019 και 2020, οφείλει να μου καταβάλει το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τα ανωτέρω, προς τούτο και αιτούμαι την καταβολή του διά της παρούσας, η οποία επέχει και θέση αίτησης για την διακοπή της παραγραφής σύμφωνα με το (β) σχετικό.

 

   3. Περαιτέρω, αιτούμαι όπως μου χορηγήσετε βεβαίωση από την οποία να προκύπτουν οι ώρες νυχτερινής μου εργασίας ανά μήνα, κατά το χρονικό διάστημα 1.1.2019 έως 31.12.2019. Τα ανωτέρω στοιχεία αιτούμαι προκειμένου να ασκήσω τα νόμιμα δικαιώματά μου ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων για την διεκδίκηση των ανωτέρω αξιώσεων που απορρέουν από το (α) σχετικό, αντίστοιχη δε βεβαίωση προτίθεμαι να αιτηθώ και για το τρέχον έτος, με τη συμπλήρωσή του.

 

      4.  Παρακαλώ για τις ενέργειές σας.

 

ΔΕΙΤΕ  ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ  :

 

ΕΚΤΑΚΤΟ -Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ -ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ -ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

ΕΝΩΜΕΝΟΙ  ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ...9 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ...ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ ΕΔΩ 

 

 

                                               

Monday the 27th. Site created by isnetwork.gr. Hostgator coupons