Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου

    

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Τηλ. - Fax: 26810-22051

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 09/06/2013

 

  Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνει ότι διεξήχθησαν σήμερα στα Ιωάννινα, εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής , σύμφωνα με τα άρθρα 14,15 και 16 του Καταστατικού της Ενώσεως, όπως αυτό εγκρίθηκε με την 161/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. 
 
  Κατόπιν της καταμετρήσεως των ψηφοδελτίων και των σταυρών, όπως αυτά καταμετρήθηκαν από εφορευτική επιτροπή, μελών που δεν είχαν θέσει υποψηφιότητα, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 14 του Καταστατικού, ανακοινώνονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων που εκλέγονται κατά σειρά ψήφων ως κάτωθι :
 
 
1. Στο Διοικητικό Συμβούλιο (τακτικοί), εκλέγονται οι:
 
α.   Θεοδώρου Γεώργιος
β.   Λίτσιος Ευάγγελος
γ.   Μαγκλογιάννης Μιχαήλ
δ.  Τσίμαρης Ευάγγελος
ε.   Παπαθανασίου Γεώργιος
στ. Στρατσιάνης Παναγιώτης
ζ.   Κατσούλας Αθανάσιος
η.   Γεωργακόπουλος Xρήστος
θ.   Χρήστου Ιωάννης

2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο (αναπληρωματικοί), εκλέγονται οι:
 
α.   Γκαβαρδίνας Βασίλειος
β.   Καββαδάς Παναγιώτης
γ.   Παππάς Δημήτριος
δ.   Χαλκιάς Θωμάς
ε.   Κότσανης Δημήτριος
 
3. Στην Εξελεγκτική Επιτροπή, εκλέγονται οι:
 
α. Ζαρκάδας  Χριστόφορος
β. Γιολδάσης  Κων/νος
γ. Κιτσαράς  Ευάγγελος
 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Καταστατικού, συγκρότηση  του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και ανάληψη καθηκόντων θα γίνει την προσεχή Κυριακή 16 Ιουνίου 2013 σε συγκέντρωση που θα λάβει χώρα στην πόλη των Ιωαννίνων.
 
Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή ευχαριστεί τα μέλη της Ενώσεως που συμμετείχαν κατά πλειοψηφία στην διαδικασία, καθώς και το Ξενοδοχείο OLYMPIC για την άριστη εξυπηρέτηση και την  διάθεση της αίθουσας.

 

 

    

 

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Τηλ. - Fax: 26810-22051

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Γνωρίζεται ότι σύμφωνα με την 161/2013 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, έγινε αποδεκτή η αίτηση αναγνώρισης του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία "Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου" (σε συντομία "Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ.").

 

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καταστατικού της Ένωσης και μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης της 26 Μαΐου 2013 καλεί τα ιδρυτικά και τα τακτικά μέλη της, να προσέλθουν με κάθε πρόσφορο τρόπο και να δηλώσουν επιθυμία για υποψηφιότητα στις προσεχείς εκλογές.

 

Συγκεκριμένα, έως την Τετάρτη 05 Ιουνίου 2013, παρακαλούνται να δηλώσουν υποψηφιότητα για :

α. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

και 

γ. Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής με καθήκοντα ελέγχου και επιμέτρησης των ψηφοδελτίων καθώς και επικύρωσης των αποτελεσμάτων.

 

Ημερομηνία εκλογών ορίστηκε η 09 Ιουνίου 2013 και ώρες από 12:00 έως 15:00 στο Ξενοδοχείο ''OLYMPIC'' στα Ιωάννινα (πίσω από την Περιφέρεια Ηπείρου).

 

Τα μέλη (ιδρυτικά και τακτικά) μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα με επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ή με γραπτή δήλωσή τους στα στοιχεία επικοινωνίας.